Niels Waage


Udgivelser

Arbejdsretsloven

Med kommentarer

3. udgave af Arbejdsretsloven med kommentarer indeholder en grundig gennemgang af dansk arbejdsret ved den gældende lov (lov nr. 106 af 26. februar 2008 om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter). Fremstillingen indeholder således reglerne om, hvorledes Arbejdsretten er sammensat, hvilke sager den beskæftiger sig med, hvilke sanktioner den kan idømme, parterne i sager for Arbejdsretten, og hvorledes sagsbehandlingen i Arbejdsretten foregår. Endvidere gennemgår nærværende værk lovens regler om faglige voldgiftsretter, herunder om sammensætningen af en faglig voldgiftsret og om sagsbehandlingen ved denne, samt faglige voldgiftsretters kompetence. Desuden gennemgår lovkommentaren reglerne om, hvorledes afgørelser truffet af Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter fuldbyrdes.

Fremstillingen bygger i alt sin væsentlighed på Arbejdsrettens domspraksis, og der er medtaget referater af langt de fleste domme afsagt af Arbejdsretten inden for de seneste 30 år til og med 1. juli 2015. Dette gælder bl.a. de senere års væsentlige domme, der afstikker grænserne for fagforeningernes konfliktret, herunder dommene om Vejlegården, Nørrebro Bryghus og den helt nye dom i Ryanairsagen. Disse cases og gældende arbejdsret er indarbejdet flere steder i lovteksten.

Lovkommentaren henvender sig til alle, der beskæftiger sig med kollektiv arbejdsret, herunder ansatte i fagforeninger, arbejdsgiverforeninger og -virksomheder, advokater og domstolsjurister.

Udforsk Arbejdsretsportalen og Arbejdsretsportalen+ - professionel beslutningsstøtte i arbejdsretlige sager 

Læs mere
Udgave 3, 2015 | 481 sider | ISBN 9788757411089

Pris

E-bog Papirbog
1.237,50 kr 1.375,00 kr
Medlemspris Medlemspris
990,00 kr 1.100,00 kr