Nanna Vang Christensen


Udgivelser

Forfatningsret

Kompendium 2023/24

Dette kompendium giver et overblik over de mest centrale emner og problemstillinger i forfatningsretten. Kompendiet er opdelt i tre hoveddele. I kompendiets første del introduceres den institutionelle forfatningsret og EU-forfatningsret. I anden del præsenteres de nationale og EU-retskilder der ligger til grund for forfatningsretten. Endelig præsenteres i tredje del de forfatningsretlige institutioner, med udgangspunkt i magtens tredeling, dvs. den lovgivende magt, den udøvende magt og den dømmende magt, på både nationalt og EU-niveau, herunder en sammenligning af institutionerne. 

Kompendiet er udarbejdet på baggrund af Dansk statsret og Uddrag af EU-retten, der anvendes som lærebøger i bachelorfaget forfatningsret på bl.a. Købenahvns Universitet. Uanset det konkrete pensum og lærebogsmateriale kan kompendiet dog anvendes af studerende på alle universiteter og give et overblik over forfatningsretten.

Kompendiet udgør et supplement til pensum på jurauddannelsen.

Nanna Vang Christensen og Vanessa Møller Damkjær er studerende på den juridiske kandidatuddannelse på Københavns Universitet. 

 

Læs mere
Udgave 1, 2023 | 169 sider | ISBN 9788757450149

Pris

Papirbog
250,00 kr
Medlemspris
200,00 kr

Forvaltningsret

Kompendium 2022/2023

Dette kompendium giver et overblik over de mest centrale emner og problemstillinger i forvaltningsretten. Kompendiet omhandler kravene til forvaltningens hjemmel og sagsbehandling, samt spørgsmålet om prøvelse af forvaltningens afgørelser.

Kompendiet indeholder ligeledes forslag til fremgangsmåde ved løsning af forvaltningsretlige opgaver, til brug f.eks. ved eksamen.

Kompendiet er udarbejdet på baggrund af lærebøgerne forvaltningsret – Sagsbehandling og forvaltningsret – Almindelige emner same EU-rettens påvirkning af dansk forvaltningsret, som anvendes som lærebøger i bachelorfaget Forvaltningsret på bl.a. Københavns Universitet. Uanset det konkrete pensum og lærebogsmateriale kan kompendiet dog anvendes af studerende på alle universiteter og give et overblik over forvaltningsretten.

Kompendiet udgør et supplement til pensum på jurauddannelsen.

Daniel Mathias Bager, Cand.jur. fra Københavns Universitet.

Nanna Vang Christensen, studerende på jurauddannelsen, Københavns Universitet.

Se alle titler inden for Stats- og forvaltningsret

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 254 sider | ISBN 9788757437034

Pris

Papirbog
250,00 kr
Medlemspris
200,00 kr