Morten Niels Jakobsen


Udgivelser

Kommenteret straffelov

Almindelig del

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer i maj 2019.

Læs mere
Udgave 11, 2019 | 600 sider | ISBN 9788757433609

Pris

Papirbog
1.100,00 kr
Medlemspris
880,00 kr

Kommenteret straffelov

Speciel del

Denne bog tager form af kommentar til den danske straffelov og gennemgår de forskellige aspekter af straffeloven. Sigtet med bogen har været, at belyse de retsanvendelsesproblemer, som bestemmelserne rejser. Foruden en gennemgang af de forskellige typer forbrydelser er der også inkluderet et sagsregister.

Bogen er hovedsageligt rettet mod praktiserende jurister og for studerende ved de juridiske læreanstalter.

Læs mere
Udgave 11, 2017 | 779 sider | ISBN 9788757433616

Pris

E-bog Papirbog
990,00 kr 1.100,00 kr
Medlemspris Medlemspris
792,00 kr 880,00 kr