Morten Hjulsager


Udgivelser

Nationalregnskabet

Det danske nationalregnskab

Nationalregnskabet er en koncentreret gennemgang af det danske nationalregnskab. Formålet er at beskrive, hvad et nationalregnskab er, dvs. forklare nationalregnskabets opbygning og bagvedliggende principper, definere og fortolke nationalregnskabets centrale statistiske begreber samt eksemplificere korrekt anvendelse af nationalregnskabsstatistik. 

Læseren får indsigt i et vigtigt samfundsøkonomisk statistikgrundlag, der udarbejdes efter et komplekst regelsæt, og har mange anvendelsesmuligheder. Korrekt anvendelse af statistikken kræver forståelse for nationalregnskabsbegreber og -definitioner.

Danmark er i centrum for denne fremstilling, men et internationalt afsnit med vægt på EU er medtaget. 

Bogen sigter på anvendelse ved undervisning i samfundsbeskrivelse på universiteter og handelshøjskoler. Desuden i alle andre sammenhænge hvor der er behov for indblik i, hvad et nationalregnskab er, samt hvorledes det kan anvendes til at analysere samfundsøkonomien.

Se alle titler inden for Makroøkonomi

 

Læs mere
Udgave 12, 2022 | 80 sider | ISBN 9788757452266

Pris

Papirbog
220,00 kr
Medlemspris
176,00 kr