Morten Andreas Hjulsager


Udgivelser

Nationalregnskabet

Det danske nationalregnskab

Nationalregnskabet er en koncentreret gennemgang af det danske nationalregnskab. Hovedformålet er at beskrive, hvad et nationalregnskab er, dvs. forklare nationalregnskabets opbygning og bagvedliggende principper, definere og fortolke nationalregnskabets centrale statistiske begreber samt eksemplificere korrekt anvendelse af nationalregnskabsstatistik.

Læseren får indsigt i et vigtigt samfundsøkonomisk statistikgrundlag, der udarbejdes efter et komplekst regelsæt og har mange anvendelsesmuligheder. Korrekt anvendelse af statistikken kræver forståelse for nationalregnskabsbegreber og -definitioner.

Danmark er i centrum, men et kort internationalt afsnit med vægt på EU er medtaget.

Bogen sigter på anvendelse ved undervisning i samfundsbeskrivelse på universiteter og handelshøjskoler. Desuden i alle andre sammenhænge hvor der er behov for indblik i, hvad et nationalregnskab er, samt hvorledes det kan anvendes til at analysere samfundsøkonomisk udvikling.

Se alle titler inden for Makroøkonomi

Læs mere
Udgave 9, 2019 | 71 sider | ISBN 9788757445336

Pris

Papirbog
200,00 kr
Medlemspris
160,00 kr