Mikkel Vittrup


Udgivelser

Life science jura

Med fokus på medicin- og medicoindustrierne

Life science betegner de videnskabelige grene, der handler om liv i bred forstand og som danner grundlaget for vigtige industriområder. Life science-juraen er den sektorspecifikke jura, der regulerer disse industriområder og forskningsmiljøet bag industrien. Feltet rækker ind over en række traditionelle juridiske discipliner såsom forvaltningsret, immaterialret, markedsføringsret, konkurrenceret samt mere sektororienterede regler om lægemidler m.v.

Life Science Jura tager udgangspunkt i medicinindustrien, hvor hovedvægten lægges på regler og praksis i forbindelse med godkendelse, salg og markedsføring af lægemidler, herunder også biologiske lægemidler, og på andre områder, der har særlig betydning for lægemiddelindustrien. Men bogen behandler også regler og praksis inden for medicoindustrien (medicinsk udstyr), hvor der i de seneste år har vist sig at være overlap med medicinindustrien. Forskningsområdet inden for life science-industrien er også medtaget, herunder beskyttelse af enerettigheder. Bogen indeholder desuden et selvstændigt afsnit om pharma-økonomien. Alle emnerne er af stor praktisk og økonomisk betydning.

Life Science Jura er en grundbog, der giver en generel indføring i emnet, men tjener også som praktisk opslagsværk for jurister og andre, der arbejder med området.

Forfatterene er begge advokater med stor erfaring inden for området.

Se flere titler indenfor erhvervsreguleringsret

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer primo september 2020.

Læs mere
Udgave 3, 2020 | 420 sider | ISBN 9788757444698

Pris

Papirbog
950,00 kr
Medlemspris
760,00 kr

Den europæiske patentdomstol

Retsplejen ved den fælles patentdomstol

Etableringen af den fælles europæiske patentdomstol er det største skridt, der er taget i EU til styrkelse af patenthaveres rettigheder siden vedtagelsen af den europæiske patentkonvention i 1973. Værket Den europæiske patentdomstol giver en samlet fremstilling af domstolens virke og de grundlæggende retsregler.

Bogen giver en grundig og overskuelig indføring i det nye system, der på væsentlige punkter adskiller sig fra dansk ret. Den forholder sig til de styrker og svagheder, der er forbundet med det nye system, og forsøger at give konkrete løsningsforslag til, hvordan såvel patenthavere som potentielle krænkere bedst kan navigere i det nye system.

Bogen indeholder også en indgående gennemgang af den særlige fravalgs- og overgangsordning, der i mindst syv år giver mulighed for sagsanlæg både ved nationale domstole og ved den nye patentdomstol, og som giver patenthavere mulighed for at melde sig helt ud af ordningen.

Bogen er skrevet med udgangspunkt i dansk ret, sådan at forskelle og ligheder mellem danske patentretssager og sager ved den europæiske patentdomstol trækkes op.

Den europæiske patentdomstol indeholder desuden en omfattende regelsamling med de væsentligste regler vedrørende den nye patent- og domstolsordning. 

 

Læs mere
Udgave 1, 2017 | 868 sider | ISBN 9788757429053

Pris

E-bog Papirbog
1.255,50 kr 1.395,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.004,40 kr 1.116,00 kr