Michael Hviid Jacobsen


Udgivelser

Norbert Elias

En introduktion

Norbert Elias (1897-1990) var en tysk sociolog, der skrev i kølvandet på sociologiens store grundlæggere – Karl Marx, Max Weber, Émile Durkheim og Georg Simmel – og som selv satte et mærkbart aftryk inden for samfundsforskningen. Elias efterlod sig en betydelig arv til sociologien bl.a. med sit studie af 'hofsamfundet', med sine indgående studier af 'civiliseringsprocessen', med sit fokus på gensidig afhængighed i sociale relationer, med sit figurationssociologiske perspektiv og interessen for langstrakte sociale og historiske processer, med sin undersøgelse af forholdet mellem de etablerede og outsiderne i et engelsk lokalsamfund samt med studiet af fremvæksten af sport og fritid i det moderne samfund. Selvom det tog en rum tid, før Elias for alvor brød igennem til international berømmelse, så har der i de senere år været en markant øget interesse for hans arbejde inden for en lang række fagområder, der trækker på hans grundlæggende perspektiv og hans mere specifikke begreber og forståelser.

Denne bog tilbyder en grundlæggende introduktion til Norbert Elias' forfatterskab, hvor der både fokuseres på hans liv og levned, på hans overordnede sociologiske perspektiv, på hans konkrete analyser samt på hans varige betydning for samfundsvidenskabelig tænkning.

Michael Hviid Jacobsen er professor i sociologi ved Aalborg Universitet.

 

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer medio december 2022.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 180 sider | ISBN 9788757453034

Pris

Papirbog
150,00 kr
Medlemspris
120,00 kr

Erving Goffman

Statskundskabens klassikere

ERVING GOFFMAN (1922-1982) var en af det 20. århundredes mest læste sociologer, og han har siden sin død for små fyrre år siden bibeholdt sin aktualitet og popularitet både blandt etablerede forskere og studerende. Dette skyldes formentlig, at Goffman på mange måder var en forholdsvis ukonventionel sociolog. 

Det er et kendetegn for Goffmans virke, at han arbejdede mikrosociologisk og primært interesserede sig for individets selvpræsentation i hverdagslivets interaktioner. Derfor var konventionelle genstandsfelter fra sociologien om magtstrukturer, ulighed, forandringer i værdier, makrosociologiske problemstillinger og ”det store samfund” ikke noget, der optog ham. I tillæg hertil var han ikke en politisk engageret sociolog i modsætning til mange andre i sin samtid, og temaer fra statskundskaben som politik, administration, beslutningsprocesser og vælgeradfærd er helt fraværende fra hans tekster.

Dette betyder imidlertid ikke, at Goffmans forfatterskab er irrelevant for dem, der ønsker at forstå det samfund, vi lever i. Tværtimod kan Goffmans dramaturgiske indsigt og begrebsapparatanvendes til at studere og analysere betydningen af iscenesættelse og performance i moderne politik.

I denne bog gennemgås Goffmans forfatterskab med fokus på de overordnede perspektiver og med nedslag i de fleste af hansværker, og det vises med eksempler, hvordan Goffmans generelle perspektiv og specifikke begreber kan anvendes i studier af temaer, der er relevante inden for statskundskaben.

Michael Hviid Jacobsen er professor i sociologi ved Aalborg Universitet

Se flere titler inden for Politisk teori

 

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 147 sider | ISBN 9788757449112

Pris

E-bog Papirbog
180,00 kr 200,00 kr
Medlemspris Medlemspris
144,00 kr 160,00 kr

Zygmunt Bauman

Statskundskabens klassikere

Zygmunt Bauman (1925-2017) var en polsk sociolog, der igennem en lang årrække var en af sin tids mest fremtrædende tænkere. Efter at være havnet i unåde hos det kommunistiske system i Polen, valgte Bauman at leve store dele af sit liv i eksil i England. Det var herfra, at han med et forfatterskab, der rummer mere end 50 bøger og hundredvis af bogkapitler og tidsskriftsartikler, med en lang række centrale værker var med til at udvikle og udfordre både sociologien og samtiden. Mest kendt er hans bog Modernitet og Holocaust (1989), der har vundet adskillige internationale priser. Derudover udviklede han i en senere bog også begrebet om 'flydende modernitet', der i dag har vundet indpas i sociologien og beslægtede discipliner. Gennem hele sit virke fremstod Bauman som en, der forsvarede mennesket mod systemet, og han var altid kategorisk på de svagestes side.

Denne bog giver en kort introduktion til Zygmunt Baumans liv og sociologiske tænkning. Med en kronologisk beskrivelse og nedslag i et udvalg af hans tekster, belyses hans betydning for og status i samfundstænkningen.

Michael Hviid Jacobsen er professor i sociologi ved Aalborg Universitet

 

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 185 sider | ISBN 9788757449099

Pris

E-bog Papirbog
180,00 kr 200,00 kr
Medlemspris Medlemspris
144,00 kr 160,00 kr