Michael Elmer


Udgivelser

Ejendomsretten 1

"Ejendomsretten 1" omhandler ejendomsrettens overgang ved løsøre. Bogen er ikke kun skrevet som lærebog. Der er også lagt betydelig vægt på at gøre bogen til et godt værktøj for praktikere på dette komplicerede retsområde, der ofte kræver hurtig stillingtagen. Således er der i vidt omfang i petitafsnit medtaget referater af nyere domme. Endvidere er hovedvægten i fremstillingen lagt på reglernes anvendelse i de i praksis forekommende tilfælde, herunder ved moderne finansieringsformer, som f.eks. leasing. Der er også udførlige registre.

"Ejendomsretten 1" henvender sig derfor, foruden til studerende ved universiteterne og handelshøjskolerne, til alle, der arbejder med de retlige spørgsmål, som opstår ved varehandel, herunder advokater og andre dele af retssektoren, pengeinstitutter og finansieringsselskaber samt handels- og transportvirksomheder.

Bogen er ajourført med lovgivning, litteratur og praksis frem til 1. august 1999.

Se flere titler inden for tingsret

Læs mere
Udgave 4, 1999 | 229 sider | ISBN 9788757452129

Pris

Papirbog
328,00 kr
Medlemspris
262,40 kr