Mette Lindegaard Attrup


Udgivelser

Power i projekter og portefølje

Bogen behandler klassiske metoder inden for projektledelse og fokuserer på den afgørende sammenhæng mellem strategiske prioriteter, programmets virkninger og et projekts udførelse. Du får konkrete anvisninger på, hvordan man får succes med projektlederens typiske discipliner som målsætning, styring, planlægning og organisering. Dertil kommer de mere ”bløde” discipliner som f.eks. ledelse af projektgruppen, coaching, kommunikation og konflikthåndtering. Du får en lang række praktiske værktøjer inden for projektledelse og lederskab med onlineadgang til brugbare værktøjer og skabeloner.

Bogen indeholder bl.a. følgende opdateringer:

  • Den historiske oversigt over disciplinen; projektledelse er opdateret med alt, der er sket inden for de sidste 10 år.
  • Beskrivelsen af projektets målsætning er udvidet med principperne i en ”Impact case”, hvor der også sættes mål for de ønskede adfærdsmæssige effekter. Dette flytter projekternes fokus fra leverancerne til “stakeholder satisfaction”
  • Planlægningskapitlet er udvidet med tankerne i ToC (Theory of Change), som af mange i Danmark er kendt som projektets forandringsteori

Værktøjer og materialer er tilgængelige til bogen og kan downloades under "Ekstra materiale".

Læs mere
Udgave 03, 2016 | 433 sider | ISBN 9788757422269

Pris

Papirbog
695,00 kr
Medlemspris
556,00 kr

Power in Projects, Programs and Portfolios

Achieve project excellence and create change with strategic impact

About the book

Power in Projects, Programs and Portfolios is the best-selling Danish project management book. It highlights the immensely successful Scandinavian approach to leadership within project management, and takes a more holistic approach to project work and project management. This authoritative book deals with classic project management disciplines and focuses on the essential link between strategic priorities, any program´s impact and a project’s powerful execution. It takes an indepth look at areas such as change management, change communication, benefit tracking, program management and portfolio management. 

This book offers you a large number of practical tools within projects management and leadership with on-line access to concrete and easy-to-use practical tools and templates. Recent years have seen a pronounced increase in the need for professional project management and the careful handling of associated portfolios. This success is essential as key projects become ever-more vital for the development and survival of organizations. It is no longer enough for projects to ‘just’ produce a set of deliverables. They are expected to make a genuine difference within the organization and effect that organization’s role in the wider world. Consequently, project management is not just about project managers, it’s about how senior management handle crucial portfolios successfully too. 

Such active project management requires power, strength, drive and energy not only within the individual project itself but also within the organization’s programs and entire project portfolio. It places new demands on both the project manager and their senior management.

Læs mere
Udgave 01, 2015 | 448 sider | ISBN 9788757434095

Pris

Papirbog
625,00 kr
Medlemspris
500,00 kr