Martin Ejsing Christensen


Udgivelser

John Dewey

Statskundskabens klassikere

JOHN DEWEY (1859-1952) er en af det 20. århundredes mest konsekvente og systematiske fortalere for ideen om demokrati som livsform, og hans tanker har haft stor indflydelse langt ud over hans eget fag, filosofien, hvor han især er kendt som udvikler af pragmatismen. Hans tanker om demokrati og uddannelse har fx påvirket den pædagogiske udvikling i en lang række lande, mens han i en amerikansk kontekst har spillet en central rolle i udviklingen af et ikke-kommunistisk, liberalt og progressivt alternativ til de etablerede partier. I denne bog præsenteres læseren for en analyse af, hvordan Deweys idé om demokrati som livsform gennemsyrer hans tænkning om alt fra politik, kunst og religion til uddannelse, videnskab og offentlig debat. Ud over fyldige uddrag af hans politiske hovedværk, Offentligheden og dens problemer, bringer bogen, for første gang på dansk, oversættelser fra hans kunstfilosofiske hovedværk, Kunst som erfaring, ligesom det også er første gang, et dansk publikum præsenteres for de to tekster Demokratiets grundlæggende værdier og forpligtelser og Hvorfor jeg ikke er kommunist.

Martin Ejsing Christensen er ph.d. i filosofi og specialkonsulent i Det Etiske Råd.

Se flere titler inden for Politisk teori

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 134 sider | ISBN 9788757449471

Pris

E-bog Papirbog
135,00 kr 150,00 kr
Medlemspris Medlemspris
108,00 kr 120,00 kr