Mads Kristiansen


Resultatstyring i den offentlige sektor

Studier i offentlig ledelse, styring og forvaltning
af Mads Kristiansen (red.)

Resultatstyring er blevet særdeles udbredt i den offentlige sektor i løbet af de seneste par årtier. Det er imidlertid også et ganske omdiskuteret styringsredskab. På den ene side fremhæves resultatstyring til stadighed som løsningen på en række styringsproblemer i den offentlige sektor. På den anden side fremføres en række eksempler på, at implementeringen og anvendelsen af resultatstyring langt fra er problemfri.

Det overordnede argument i bogen er, at det ikke er muligt entydigt at afgøre, om effekterne af styringsredskabet er positive eller negative. Resultatstyring kan være et nyttigt styringsværktøj, men det er ikke altid tilfældet. Resultatstyring i den offentlige sektor er et fænomen fyldt med paradokser, og god anvendelse af resultatstyring vil oftest være et pragmatisk anliggende.

Denne bog forsøger at skabe et fundament for en bedre forståelse af styringsredskabets potentialer, begrænsninger, udfordringer og paradokser. Derudover opstilles i bogens opsamlingskapitel en række anbefalinger relateret til adopteringen, designet og implementeringen af resultatstyring med henblik på at fremme de funktionelle effekter og hæmme de dysfunktionelle.

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 334 sider | ISBN 9788757432770

Pris

Papirbog
395,00 kr
Medlemspris
316,00 kr