Mads, Henning og Stine


Den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark har haft 25 års jubilæum. Samtidig står vi overfår nye udfordringer når arbejdsmarkedet genåbnes efter coronakrisen. Vi har derfor valgt redaktørerne bag den nye udgivelse ”Aktiv arbejdsmarkedspolitik” i bogserien Arbejdsmarkedsforhold som månedens forfattere. Bogen rummer den til dato mest omfattende analyse af den aktive arbejdsmarkedspolitik og de udfordringer den står overfor.

Henning Jørgensen er professor i politologi m.s.h.p. offentlig forvaltning ved Institut for Politik og Samfund, AAU. Han har grundlagt CARMA i 1983 og siden været forsker på og leder heraf med fokus på arbejdsmarkedspolitik og arbejdsmarkedsregulering, offentlige værdier, koblingskompetencer og kooperative strategier. Han har ligeledes været direktør for det europæiske forskningsinstitut ETUI i Bruxelles 2003-2006.

Stine Rasmussen er lektor ved Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet, og er tilknyttet CARMA. Hendes primære forskningsområder er arbejdsmarkedets sikringssystemer, atypiske beskæftigelsesformer, prekarisering, flexicurity, arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsatser.

Mads Peter Klindt er lektor ved Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet, tilknyttet CARMA. Han forsker i samspillet mellem arbejdsmarkedet og velfærdsstaten, særligt med fokus på betydningen af beskæftigelsespolitik, arbejdsløshedsforsikring, voksen- og efteruddannelse. Han har desuden bidraget til en række følgeforsknings- og evalueringsprojekter med fokus på partnerskaber, nye styrings- og samarbejdsmåder i den offentlige forvaltning.

Læs mere om bogen Aktiv arbejdsmarkedspolitik her.

Læs mere om bogserien Arbejdsmarkedsforhold her.