Mads Bryde Andersen


Udgivelser

Arbejdsmarkedspension

De fleste lønmodtagere på det danske arbejdsmarked har en pensionsordning i kraft af deres ansættelsesforhold - enten via en overenskomst eller som led i en firmapensionsaftale.

Mens de offentlige (sociale) pensioner og de private (individuelle) pensionsordninger har en klar systematisk placering i henholdsvis aftale- og offentligretlige regelsæt, er situationen mere kompliceret for arbejdsmarkedspensionerne. De befinder sig i en vanskelig mellemstilling mellem forskellige retsområder, herunder aftaleret, arbejdsret, forsikringsret og offentlig tilsynsret. Denne bog kaster lys over en række centrale spørgsmål vedrørende den aftale- og arbejdsretlige håndtering af arbejdsmarkedspensionerne.

Bogens målgruppe er de administratorer, der har ansvaret for disse ordninger, dvs. pensionsvirksomheder, myndigheder og de juridiske rådgivere.

Bogen falder i tre dele:

  • Første del afdækker de komplekse aftalerelationer i kollektive arbejdsmarkedspensioner.
  • Anden del behandler en række specifikke spørgsmål ved den løbende administration af disse ordninger.
  • Tredje del analyserer overenskomstparternes og pensionsinstituttets adgang til at foretage ændringer i pensionsordningerne.
Læs mere
Udgave 1, 2009 | 323 sider | ISBN 9788757416275

Pris

E-bog Papirbog
405,00 kr 450,00 kr
Medlemspris Medlemspris
324,00 kr 360,00 kr

Aftaleloven 100 år

Baggrund, status, udfordringer, fremtid

I 2015 fylder de fællesnordiske aftalelove 100 år. Den svenske avtalslag blev vedtaget i 1915, den danske aftalelov i 1917 og den norske avtalelov i 1918. Efter sin selvstændighed vedtog Finland sin lov i 1929 og Island sin i 1936.

Disse fem love har skabt grundlag for en fællesnordisk aftalelov, der i det forgangne århundrede både har haft betydning for nordisk retskultur og for nordisk juridisk samarbejde. Det diskuteres dog løbende, om tiden er løbet fra disse fællesnordiske aftalelove i dag, hvor samfundet ser helt anderledes ud.

Bogen sætter disse spørgsmål under debat i tre dele. Del I ser på det historiske og ideologiske grundlag for aftalelovene. Del II behandler en række konkrete aftaleretlige spørgsmål. I Del III rejses spørgsmålet, om de fællesnordiske aftalelove bør reformeres.

Bidragene til bogen er forfattet af nogle af Nordens førende aftaleretsjurister. 

 

Læs mere
Udgave 1, 2015 | 470 sider | ISBN 9788757433210

Pris

Papirbog
400,00 kr
Medlemspris
320,00 kr

Den Nordiske aftalelov 100 år

Festskrift i et samlet tobindsværk

Om værket

I dette tobindsværk får du bind 1 Aftaleloven 100 år - Baggrund, status, udfordringer, fremtid samt bind 2 The Nordic Contracts Act - Essays in Celebration of its One Hundredth Anniversary til særpris. I sin helhed danner disse titler et overblik over de fællesnordiske aftalelove med bidrag af nogle af Nordens førende aftaleretsjurister. 

Læs mere
Udgave 1, 2015 | 765 sider | ISBN 9788757434088

Pris

E-bog Papirbog
700,00 kr 700,00 kr
Medlemspris Medlemspris
550,00 kr 560,00 kr

A Tribute to Joseph M. Lookofsky

This book is a tribute to Professor Joseph M. Lookofsky, honoring his work as an internationally respected scholar within the areas of private law, comparative law and private international law.

It contains contributions from a wide range of respected scholars and colleagues from around the globe on topics like the United Nations Convention on the International Sale of Goods (the CISG), Arbitration and Private International Law.

Joseph M. Lookofsky was born in in 1945 in New York, USA, where he studied economics (B.A. Economics, Lehigh University, 1967) and law (J.D., New York University School of Law, 1971). He became a member of the New York State Bar and started his professional career as an attorney for the United Artists Corporation, specializing in contract law and copyright law. In 1973 he married a Danish woman, Vibeke, and moved to Denmark. He then took a Danish law degree (cand.jur.) at the University of Copenhagen, Faculty of Law (1981) where he was later affiliated as a junior researcher.

Joseph M. Lookofsky is a National Correspondent for The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) on the United Nations Convention on the International Sale of Goods (CISG) and The United Nations Model Law on Arbitration (MAL). He is the General Secretary for the Danish Committee on Comparative Law, Titular Member of the International Academy of Comparative Law (Académie Internationale de Droit Comparé) and has been a visiting professor or lecturer at, among others, Duke University, New York University School of Law, the University of Bologna, Albert- Ludwigs-Universität Freiburg and the Cornell-Paris I (Sorbonne).

Published with support from Dreyers Foundation

Læs mere
Udgave 1, 2015 | 391 sider | ISBN 9788757435252

Pris

Papirbog
450,00 kr
Medlemspris
360,00 kr

The CISG Convention and Domestic Contract Law

Harmony, Cross-Inspiration or Discord?

The University of Copenhagen, Center for Commercial Law, is proud to present the papers in this volume which cast new light on the interrelationship between key features of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) and domestic sales and contract law.

The Nordic region has a special interest in this project, as 2014 marks the 25th anniversary of the ratification of the CISG in most of the Nordic Countries. But the interaction between the CISG and domestic law is not merely a Scandinavian concern. CISG Article 7 expressly requires that in the interpretation of the CISG, “regard is to be had to its international character and to the need to promote uniformity in its application”. With particular emphasis on issues relating to Contract Formation, Conformity of Goods and Hardship, the authors discuss how CISG rules and principles impact on or are influenced by domestic sales and contract law, both in the Nordic region and elsewhere.

Published with support from Dreyers Fond.

 

 

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 259 sider | ISBN 9788757433760

Pris

Papirbog
375,00 kr
Medlemspris
300,00 kr