Lotte, Carsten, Kurt og Jacob


Det er et enestående tværinstitutionelt forfatterskab vi hylder i denne måned...

Lige nu er de aktuelle med 2. udgave af Offentlige styringsparadigmer, der tager afsæt i og søger at kvalificere den voksende debat om forvaltningspolitik og betydningen af skiftende styringsparadigmer. Om 1. udgave skrev lederweb at ”Bogen giver et samlet og systematisk overblik over de mange konkurrerende og sameksisterende styringsparadigmer, som hver især rummer deres bud på organisering, styring og ledelse af politiske og administrative processer i den offentlige sektor." Som sådan sætter den rammerne for styringsdebatten herhjemme.

2. udgave er udbygget med en ekstra dimension i styringsdiamanten og med to nye kapitler, der henholdsvis opdeler kapitlet om bureaukrati og professionsstyre og introducerer et nyt kapitel om Public Value Management (PVM).

Hver for sig og sammen står de bag en række værker, der giver læseren forskningbaseret viden om den offentlige sektor set fra en række forskellige perspektiver.

Lotte Bøgh Andersen (f. 1973) er cand.scient.pol., ph.d. og professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet samt ved VIVE. Lotte er desuden centerleder ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse.

Carsten Greve (f. 1965) er cand.scient.pol., ph.d. og professor i offentlig ledelse og styring ved Institut for Organisation, Copenhagen Business School.

Kurt Klaudi Klausen (f. 1954) er cand.mag., exam.scient., lic.merc. og professor i offentlig organisation og ledelse ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet.

Jacob Torfing (f. 1963) er cand.scient.pol., MA, ph.d. og professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet og professor 2 ved NORD Universitet i Norge.