Lisa Rising


Udgivelser

Retsafgiftsloven

Retsafgiftsloven med kommentarer

Den seneste retsafgiftslov trådte i kraft den 1. oktober 2021.

Loven er ikke en fuldstændig ændring af de tidligere regler om retsafgifter, men en tiltrængt forenkling, især fordi der opereres med faste retsafgifter og mere ensartede takster. Dette har overflødiggjort en del af de tidligere bestemmelser og har på de fleste områder væsentligt forenklet arbejdet med retsafgifter både ved retterne og for brugerne. 

I bogen kommenteres loven bl.a. med henvisning til Retsplejerådets bemærkninger til lovforslaget og tidligere praksis i det omfang, denne finder anvendelse på de nye regler.

Lovkommentaren er udarbejdet af Lisa Rising, administrationschef ved Højesteret.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 256 sider | ISBN 9788757454994

Pris

Papirbog
900,00 kr
Medlemspris
720,00 kr