Lis Holm


Udgivelser

Ord der brander

Talk the walk: italesættelse i organisationskommunikation

"Ord der brander" sætter fokus på, hvordan sprog og ord bruges til effektivt at brande virksomheder og organisationer. Valget af sproglige virkemidler og valget af de rigtige ord er væsentlige for, hvordan en virksomhed kan få succes med at brande sig som unik.

Virksomheder og organisationer iscenesætter sig og italesætter sig, når de arbejder med formidlingen af det helt specifikke indtryk, de ønsker at give af sig selv, deres værdier, deres brand og deres identitet. Man kan kort definere italesættelse som en slags sproglig iscenesættelse. Det er derfor væsentligt at være opmærksom på, hvordan man sprogligt klæder sit brand på.

De første kapitler omhandler organisationskommunikation, og diskuterer, hvordan forskellige måder at tænke organisation på - klassisk, human resources eller kultur - påvirker organisationens værdier, og den måde organisationen brander sig på. Herefter fokuseres på de sproglige og stilistiske overvejelser, der er relevante for organisationens branding på tekstniveau, herunder bl.a. valg af genre og medie, teksternes rolle som kommunikationsredskab, strategiske tekstovervejelser, samt opstilling af en model, som sætter branding i centrum for tekstproduktion.

Bogen retter sig primært mod en bred gruppe af sprog- og kommunikationsstuderende, samt økonomistuderende med tværfagligt fokus, men bogen er ligeledes relevant for erfarne praktikere, der beskæftiger sig med informations- og kommunikationsfunktioner i danske organisationer og virksomheder.

Samtlige af bogens kapitler indeholder eksempler og cases.

Læs mere
Udgave 1, 2006 | 208 sider | ISBN 9788762902794

Pris

Papirbog
320,00 kr
Medlemspris
256,00 kr