Lilian Mogensen og Henrik Holt Larsen


Lilian Mogensen og Henrik Holt Larsen er aktuelle med Håndbog for mellemledere, der tager en tur 360 grader rundt om mellemlederen og giver bud på udfordringer, dilemmaer og løsninger. De kommer rundt om emnerne stærkt personligt lederskab, samfundets nye krav, kundernes magt, digitalisering, ledelse opad og på tværs, ledelse så medarbejderne føler sig set, hørt og forstået - samt de tager et kig ud mod fremtidens krav.

Tidligere har de sammen udgivet Dilemmaledelse i praksis med 31 værktøjer til den værdiskabende leder.

Henrik Holt Larsen er professor emeritus i Human Resource Management ved CBS, Copenhagen Business School. Hans primære forskningsområde er udvikling af arbejdslivets menneskelige ressourcer, specielt strategisk og international HRM, karriere-/talent-udvikling, kompetenceudvikling, medarbejdersamtaler mv. Han er forfatter eller medforfatter til cirka 40 bøger og flere hundrede danske og udenlandske artikler om HRM. Han medvirker i udviklingsprojekter og som konsulent for virksomheder og er en hyppigt anvendt foredragsholder ved konferencer mv.

Lilian Mogensen er professionelt bestyrelsesmedlem og rådgiver inden for digitalisering, strategisk forretningsudvikling, HRM og ledelse. Hun har stor indsigt i og praktisk erfaring med bestyrelsesarbejdet samt fra topjobs som tidligere koncerndirektør og HR-direktør i ATP, direktør i Udbetaling Danmark samt direktørstilling i Danske Bank med koncernansvar for Personale- og Ledelsesudvikling. Hun har vundet mange HR-priser til ATP og har deltaget i en række udvalg og komiteer for skiftende regeringer, blandt andet inden for uddannelse, kvinder i ledelse, forenkling, digitalisering og afbureaukratisering. Desuden har hun gennem mange år bidraget aktivt til debatten om ledelse og HRM, holder hyppigt indlæg på konferencer og er medforfatter til to bøger om ledelse.