Leon Lerborg


Udgivelser

Styringsparadigmer i den offentlige sektor

Den offentlige styring er i opbrud, og Leon Lerborg er styringsopbruddets kartograf. Rundt om i landskabet prædiker styringspræster hver deres evangelium: NPM er død! Afbureaukratisering! Professionerne er i krise! Slip anerkendelsen løs! Lerborg lader sig ikke rive med af denne tummel, men søger ned under disse udsagn og kortlægger de tankemønstre, som gør sig gældende i de stridende styringsparadigmer. Hvad er deres grundantagelser? Hvor er deres blinde pletter? Og ikke mindst: Hvordan kan de forbinde sig med hinanden? Gennem dette grundige arbejde skaber Lerborg grundlaget for en reflekteret og pluralistisk styringsdebat. Med bogen får vi både en begrebslig systematik og et væld af praksisnære, udfordrende iagttagelser, som er berigende, uanset hvor i landskabet man selv befinder sig.

Klaus Majgaard

Læs mere
Udgave 3, 2013 | 394 sider | ISBN 9788757430967

Pris

Papirbog
570,00 kr
Medlemspris
456,00 kr

Kommunikation på tværs

Når faggrænser krydses

Når fagpersonen og eksperten skal kommunikere med andre kolleger, klienter, brugere eller kunder sker det af og til, at de taler forbi hinanden eller der opstår direkte misforståelser budskabet når ikke frem.

Dette forsøger denne håndbog at råde bod på. Den sætter fokus på forudsætningerne og rammerne for kommunikation og på dets grundlovene. Suppleret med anvisninger og gode råd om hvordan fagpersonen konkret håndterer de kommunikative opgaver. Den behandler både den skriftlige og den mundtlige formidling.

Folk fra de eksakte videnskaber er netop opdraget med at råd og forklaringer skal baseres på konkret viden ikke løse meninger, generelle udsagn eller subjektive opfattelser. Denne grundholdning bliver let en utilsigtet hæmsko uden for egen fagkreds, hvis man ikke forstår sine modtagere og kommunikationens spilleregler.

Bogen henvender sig til praktikere med en naturvidenskabelig, teknisk, sundhedsvidenskabelig eller socialvidenskabelig baggrund, hvor færdigheder som formidling og kommunikation ikke traditionelt har været i centrum. 

Læs mere
Udgave 1, 2012 | 196 sider | ISBN 9788762904101

Pris

Papirbog
290,00 kr
Medlemspris
232,00 kr