Kurt Klaudi Klausen


CV

Pris for bedste undervisning ved Handelshøjskolen i København (som ekstern lektor ved MPA-studiet) 1995

Forskningsophold ved Stanford University, Graduate School of Business 1992

Lic.merc. Handelshøjskolen i København 1990

Tietgen guldmedalje, Handelshøjskolen i København 1989

1989 lektor ved Odense Universitet

1997 professor Odense Universitet

Programkoordinator for MPM-studiet

Odense Universitets guldmedalje 1986

Exam.scient. Odense Universitet 1986

Cand.mag. Aarhus Universitet 1982

Udgivelser

Offentlige styringsparadigmer

Konkurrence og sameksistens

Offentlige styringsparadigmer tager afsæt i og søger at kvalificere den voksende debat om forvaltningspolitik og betydningen af skiftende styringsparadigmer. Bogen giver en forskningsbaseret fremstilling af en række styringsparadigmer, der har relevans i dag for den offentlige sektor.

Med styringsparadigmer menes et sammenhængende sæt af forestillinger om, hvordan den offentlige sektor kan og skal organiseres, styres og ledes. Selvom paradigmebetegnelsen ofte bruges om den dominerende måde at anskue et givet felt på, opereres der ikke med denne afgrænsning, da en af bogens hovedpointer er, at flere styringsparadigmer typisk er i spil samtidig. De kan hver især være dominerende i forskellige dele af den offentlige sektor og hos forskellige aktørgrupper. De vil ofte være i indbyrdes konkurrence om at levere legitimitet til reformtænkning og organisatorisk struktur og styringsmæssigt design. Det handler med andre ord om forståelsen af, hvad der er ønskværdig styring. 

Bogen giver et samlet og systematisk overblik over de mange konkurrerende og sameksisterende styringsparadigmer, som hver især rummer deres bud på organisering, styring og ledelse af politiske og administrative processer i den offentlige sektor.

  

Læs mere
Udgave 01, 2017 | 156 sider | ISBN 9788757438017

Pris

E-bog Papirbog
198,00 kr 220,00 kr
Medlemspris Medlemspris
158,40 kr 176,00 kr