Københavns Universitet


Udgivelser

Mellem politik og marked

- Interesseorganisering og lønregulering på de kommunale/regionale arbejdsmarked

"Mellem politik og marked" er en sammenlignende analyse af de kommunale/regionale arbejdsmarkeder i Tyskland, England, Frankrig, Italien og Danmark.

Bogen undersøger karakteristika og udviklingstendenser i interesseorganisering og lønregulering på disse arbejdsmarkeder og besvarer bl.a. følgende:

Hvordan forhandler man og med hvem, i de kommunale/regionale sektorer i de udvalgte lande? Er der sket en decentralisering af lønforhandlingerne i disse sektorer? Og hvorfor forekommer der ligheder og forskelle i interesseorganisering og lønforhandlingssystemer landene imellem.

Bogen bygger primært på interviews med repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og offentlige myndigheder i de udvalgte lande.

"Mellem politik og marked" tager afsæt i Industrial Relations forskningen og den kendsgerning, at der inden for dette forskningsfelt kun har været en begrænset opmærksomhed på det offentlige arbejdsmarked generelt og det kommunale arbejdsmarked specifikt.

Læs mere
Udgave 01, 2001 | 666 sider | ISBN 9788757406344

Pris

Papirbog
311,00 kr
Medlemspris
248,80 kr