Kim Trenskow


Udgivelser

Havnearealer

Bogen besvarer mange af de juridiske spørgsmål, som er knyttet til anvendelsen af havnearealerne. Svarene vedrører bl.a. de muligheder og de retlige begrænsninger, som kommunerne må respektere, når de optræder henholdsvis som myndigheder og som ejere af havnearealer. Forfatterne behandler således vigtige emner som:

Planlovens konkrete anvendelse ved omdannelse af havnearealer.

De begrænsninger, som kommunerne må acceptere efter den almindelige forvaltningsret, kommunalfuldmagten og konkurrenceloven.

Klage- og andre kontrolmuligheder. Retsbeskyttelsen for eksisterende virksomheder.

De organisationsformer, som kommunerne og havnene kan vælge efter havneloven - og den juridiske konsekvens af valgene.

Samarbejdsmuligheder med private, som kan supplere det organisatoriske valg.

Udbudsreglerne, som gælder ved salg af serviceydelser på havnearealerne.

Reglerne for kommunal finansiering og garantistillelse.

Bygge- og udstykningstilladelser. Leje og anden brug af arealerne.

Miljøforhold (bl.a. støj og lugt). Affaldsbortskaffelse, klapning og jordforurening - herunder genanvendelse af jord og havbundsmateriale.

"Havnearealer - Håndbog om rettigheder og pligter" henvender sig til de beslutningstagere og rådgivere, der er med i politikudformningen og tilrettelæggelsen af de aktuelle havneomdannelser. Håndbogen er også nyttig for dem, der varetager almindelig daglige ledelsesfunktioner på havnene eller udøver myndighedsbeføjelser over havnearealer.

Læs mere
Udgave 01, 2003 | 160 sider | ISBN 9788789319919

Pris

E-bog Papirbog
234,00 kr 260,00 kr
Medlemspris Medlemspris
187,20 kr 208,00 kr