Kim Gørtz


Udgivelser

Protreptik i praksis

Få væsentlige samtaler til at lykkes

Protreptik i praksis tager fat i protreptikken som er en filosofisk inspireret samtaleform, som i de senere år har markeret sig stærkere og stærkere i offentlige organisationer og i det private erhvervsliv som et alternativ og supplement til bl.a. coaching, mentoring og rådgivning.

Aristoteles var den først der anvendte protreptikken i antikkens ledelsesakademi. Protreptikken er siden genopstået i nutiden via professor Ole Fogh Kirkeby på Copenhagen Business School. Hvor protreptikken blev systematiseret, nuanceret og integreret i det moderne arbejdsliv.

Metoden har støt og roligt udviklet sig som en kunst, en disciplin og som et professionelt samtaleredskab inden for ledelsespraktikken, og i bredere forstand som inspiration og tillæg inden for terapeutiske, coachende og rådgivende processer.

Bogen guider læseren til at komme godt i gang med metoden, og belyser hvordan man opretholder en abstrakt og reflekteret dialog, samt hvilket udbytte der er at hente i de protreptiske processer.

Protreptik i praksis  henvender sig til dem, der:

  • Aldrig har prøvet protreptik – og knapt nok kan udtale ordet.
  • Har stiftet bekendtskab med protreptik – men har svært ved at komme i gang med det i praksis.
  • Har nogen erfaring med protreptik – og har brug for ny inspiration og nye redskaber.

Protreptik i praksis  inviterer læseren ind i en række øvelser og grundlæggende arbejdsmetoder inden for protreptikken.

 

 

Læs mere
Udgave 1, 2015 | 128 sider | ISBN 9788757434552

Pris

E-bog Papirbog
180,00 kr 200,00 kr
Medlemspris Medlemspris
144,00 kr 160,00 kr

Forskellig ledelse

Erfaringsbaserede refleksioner og filosofiske synsvinkler
af Kim Gørtz (red.), Mette Mejlhede (red.)

"Forskellig ledelse" introducerer forskelligheder i moderne ledelse og skildrer, hvordan man som leder kan gøre sig gældende i sammenhænge med høj grad af differens, tværgående fagligheder og metoder samt i forbindelse med udvikling af nye og anderledes tilgange. Antologien kombinerer en række ledelsesmæssige praksiserfaringer med ’forskellen’ gennem en nuanceret vifte af teoretiske opfattelser og beskrivelser af tilblivelse, skabelse og forskellighed

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 312 sider | ISBN 9788757433678

Pris

E-bog Papirbog
385,00 kr 425,00 kr
Medlemspris Medlemspris
308,00 kr 308,00 kr

Frivillig ledelse

Erfaringsbaserede refleksioner, psykologiske forhold og filosofiske synsvinkler
af Kim Gørtz (red.), Mette Mejlhede (red.)

”Frivillig ledelse” er et studie i begrebet frivillighed, dets nødvendige, eksisterende og mulige former i et ledelsesperspektiv. Antologien rummer 26 bidrag, der alle på hver deres måde søger ind mod en form for frihed, hvorfra det som leder bliver muligt at føle, opnå autenticitet og identitet for sig selv, forretningen, organisationen, medarbejderne, kollegaerne i såvel det lokale som det globale samfund.

Bogen udfolder de skønne og mindre skønne sider af tilstandene i ledelsespraktikken; udbreder hvad det vil sige at mærke og fornemme som leder, og i det hele taget hvordan og hvorvidt et stemningsmæssigt beredskab og en emotionel kapacitet kan harmonere med de dynamiske potentialer, oplevelser og særegne mærkværdigheder som morgendagens ledelsesliv kan og måske endda bør stå inde for.

Bogen behandler emner som forandring, motivation, engagement, behov, passion, lidenskab, commitment, tillid, forpligtelse, tryghed, mm.

Læs mere
Udgave 1, 2013 | 324 sider | ISBN 9788757432350

Pris

Papirbog
475,00 kr
Medlemspris
380,00 kr

Forstandig ledelse

Erfaringsbaserede refleksioner og filosofiske synsvinkler
af Mette Mejlhede (red.), Kim Gørtz (red.)

"Forstandig ledelse" udforsker de gode og mindre gode grunde til at bevare fatningen i ledelsespraktikken; undersøger hvad det vil sige at være tænksom og betænksom som leder, og i det hele taget hvordan og hvorvidt et mentalt beredskab og en kognitiv kapacitet kan modsvare de konstante udfordringer, forventninger og typisk modsatrettede hensyn og krav ledere i morgendagens ledelsesliv er oppe imod.

Det tvedelte spørgsmål i bogen er på den ene side, hvad skal der til for at genoprette den mentale økologi i ledelsesfunktionen, dvs. hvilke refleksive værn og tankemæssige færdigheder er sunde og robuste nok til at stå distancen og modstå hverdagens pres, og på den anden side, hvad skal der til for at tankevirksomheden genopstår i fornyet og mere bæredygtig form, dvs. hvor langt tid kan det lade sig gøre at bevæge sig på sammenbruddets rand førend tankerne bryder igennem til fornyet håb og livgivende visioner?

Bidragene i "Forstandig ledelse" kredser alle på hver deres måde omkring at få afdækket hvad det vil sige som leder at tænke sig om, at nære omtanke for sig selv, forretningen, organisationen, medarbejderne, kollegaerne og det lokale såvel som det globale samfund. "Forstandig ledelse" er hermed et vægtigt bidrag i en tid hvor finansielle kriser, nedskæringer, fyringer, m.m. har gjort sit indpas på arbejdsmarkedet, og hvor brud, sprækker og rystelser kalder på en generativ eftertanke, som er opbyggelig, nænsom og fuld af flydende intelligens.

Læs mere
Udgave 1, 2012 | 260 sider | ISBN 9788757426267

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr