Kia Philip Dollerschell


Udgivelser

Sociale medier i ansættelesretten

Bogen behandler de mange forskelligartede problemstillinger, der relaterer sig til blandt andet medarbejderens adfærd på sociale medier, loyalitetspligten i ansættelsesforholdet, den generelle ytringsfrihed og tavshedspligt samt spørgsmålet om indførelse af kontrolforanstaltninger. Medarbejderens anvendelse af arbejdsgiverens e-mailkonti og internet samt arbejdsgivers reaktionsmuligheder overfor medarbejderens krænkelser, behandles separat.

Sociale medier spiller i dag en central rolle i de fleste ansættelsesforhold, og giver såvel medarbejderen som arbejdsgiveren en fornyet dimension af juridiske udfordringer, som parterne og deres rådgivere skal forholde sig til. Sociale mediers betydning for ansættelsesforholdet sætter de nuværende arbejdsretlige discipliner i et nyt lys, og tvinger parterne og deres rådgivere til at indgå i et bredt spektre af overvejelser inden for de forskellige ansættelsesretlige love og retsgrundsætninger.

"Sociale Medier i Ansættelsesretten" er tiltænkt såvel advokater, øvrige jurister samt praktikere, der beskæftiger sig med ansættelsesret.

Læs mere
Udgave 1, 2012 | 218 sider | ISBN 9788757427721

Pris

E-bog Papirbog
315,00 kr 350,00 kr
Medlemspris Medlemspris
252,00 kr 280,00 kr

Bortvisning

Der kan være mange grunde til, at en medarbejder bliver bortvist fra sin arbejdsplads. Der er mange forhold der kan spille ind, og det er derfor en fordel at være i besiddelse af et samlet værk, der tilbyder det store overblik.

Denne bog er kommet til verden ud fra et behov om en samlet fremstilling af de mange ansættelsesretlige problemstillinger, der knytter sig til bortvisningssituationen. Advokat Kia Dollerschell har på baggrund af ca. 800 trykte og utrykte domme, kendelser og tilkendegivelser fra 1884 og frem til maj 2011, produceret denne bog, med henblik på at give en overskuelig fremstilling af de mange forhold.

Bogen er opdelt i en juridisk litterær del, der gennemgår de væsentligste juridiske problemstillinger, der relaterer sig til bortvisningssituationen, og den anden del er en gennemgang af retspraksis i bortvisningssager - rubriceret efter emne. Særligt del 2 i bogen tilbyder et hurtigt overblik, når advokaten skal orientere sig inden for et bestemt forhold, da indholdet er rubriceret alfabetisk og derfor egner sig som opslagsværk.

Læs mere
Udgave 1, 2011 | 405 sider | ISBN 9788757424058

Pris

E-bog Papirbog
585,00 kr 650,00 kr
Medlemspris Medlemspris
468,00 kr 520,00 kr