Ketilbjørn Hertz


Udgivelser

Transnational Litigation & Com

Transnational Litigation & Com

Transnational Litigation and Commercial Arbitration is a case-oriented study of the key rules and procedures that regulate the resolution of commercial disputes arising in a transnational context. The study explains and compares European and American rules of private international and procedural law. Each main case is introduced both by a paradigm model, emphasizing and simplifying the key operative facts, as well as by a doctrinal presentation of the main issues and sources of American, European, or international law concerned. The court decisions themselves are all extensively edited and annotated by the authors.

This 4th Edition, which has been completely revised and updated, takes account of recent developments in American law, including recent Supreme Court decisions on the exercise of juridical jurisdiction, and European law, including the Brussels I Regulation recast, effective within the European Union as of 2015.

Transnational Litigation and Commercial Arbitration is suitable for use in upper-level courses in American, European, and Comparative Law. It also serves as a useful reference for practitioners.

About the Authors:

Joseph Lookofsky is Professor Emeritus of Law at the University of Copenhagen. He is a Member of the New York State Bar and former counsel for United Artists Corporation. He holds a B.A. in Economics (Lehigh University 1967) and a J.D. (New York University School of Law 1971). He received his Danish law degrees (cand.jur. 1981 and dr.jur. 1989) from the University of Copenhagen. Read more about Joseph Lookofsky

Ketilbjørn Hertz is Legal Advisor with the Danish Ministry of Justice. He received degrees from the University of Copenhagen, cand.jur. in 1993 and Ph.D. in law in 1998. In 2007 he completed the Cycle international court at the Ecole nationale d’administration in Strasbourg, France. He is currently (2016-2017) a Mid-Career MPA student at the Harvard Kennedy School of Government. Read more about Ketilbjørn Hertz.

Læs mere
Udgave 4, 2017 | 1000 sider | ISBN 9788771980820

Pris

E-bog
1.215,00 kr
Medlemspris
972,00 kr

Bruxelles I-forordningen

Med kommentarer

Denne bog er en kommentar til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civile- og handelsretslige område som ændret ved Europa-Parlamentets og rådets forordning af 15. maj 2014 også kaldet Bruxelles I-forordningen.

Forordningen har afløst Rådets forordning af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område, og finder anvendelse på retssager som er anlagt den 10. januar 2015 eller senere.

I bogen henvises i relevant omfang til den fyldige retspraksis ikke mindst fra EU-domstolene om Bruxelleskonventionen og Bruxelles I-forordningen.

Bruxelles I-forordningen som unionsretlig forordning betragtet gælder ikke i Danmark og vil først komme til det når og hvis Danmark enten ophæver sit forbehold eller ændrer forbeholdet til en tilvalgsordning og desuden til vælger forordningen.

 

Læs mere
Udgave 2, 2015 | 619 sider | ISBN 9788757431131

Pris

E-bog Papirbog
900,00 kr 1.000,00 kr
Medlemspris Medlemspris
720,00 kr 800,00 kr

International privatret

på formuerettens område

Denne bog angår den internationale privat- og procesret på formuerettens område, og gennemgår de processuelle regler om domstolenes internationale kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske domme. International privatret gennemgår endvidere lovvalgsreglerne for aftaler, herunder løsørekøb (hvor også CISG behandles), erstatning uden for kontrakt og tingsret. Bogen omtaler desuden international voldgift og indledes med en oversigt over den internationale privatrets ”almindelige del”.

International privatret – på formuerettens område henvender sig både til jurastuderende, der beskæftiger sig med international privat- og procesret på formuerettens område, og til advokater, dommere og andre, der anvender reglerne i praksis.

I denne 5. udgave er der indarbejdet ny retspraksis fra danske domstole og fra EU-domstolen, der har afsagt væsentlige domme om både lovvalg efter Romkonventionen og værneting efter Bruxelles I-forordningen. Endvidere er den omarbejdede Bruxelles I-forordning, der finder anvendelse fra den 10. januar 2015, indarbejdet i International privatret.

Læs mere
Udgave 5, 2015 | 156 sider | ISBN 9788757431889

Pris

E-bog Papirbog
265,50 kr 295,00 kr
Medlemspris Medlemspris
212,40 kr 236,00 kr

EU-PIL

European Union Private International Law in Contract and Tort

About the book

EU-PIL - European Union Private International Law in Contract and Tort

As of 10 January 2015 the new ‘recast’ of the Brussels I Regulation on Jurisdiction and Judgments (2012) enters into effect, and the important changes in the recast themselves necessitate the publication of this 2nd edition of EU-PIL - European Union Private International Law in Contract and Tort. Incorporated in this volume, is a number of important decisions which the Court of Justice of the European Union has had occasion to render as regards to the proper interpretation of key rule-sets.

The focus of this book is on the European Union Private International Law in Contract and Tort applied by courts and arbitral tribunals in the European Union. By including numerous concrete examples, it emphasizes the interdisciplinary nature of the subject and thus the many relevant ‘connections’ between private international law and substantive commercial law, especially as regards contractual and delictual matters (e.g.) in cases concerning contracts for the international sale of goods, crossborder claims relating to product liability, etc.

Læs mere
Udgave 2, 2015 | 205 sider | ISBN 9788757431896

Pris

Papirbog
295,00 kr
Medlemspris
236,00 kr