Kasper Møller Hansen


Kasper Møller Hansen, ph.d., er professor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Han har en kandidatgrad i økonomi (Cand.oecon.) og en ph.d.-grad fra Syddansk Universitet i Statskundskab.

Kasper Møller Hansen er serieredaktør for bogserien Studier i dansk politik her fra Djøf Forlag.

Han forsker bl.a. i holdningsdannelse, vælgeradfærd og valgdeltagelse, og er forskningsleder af forskningsprojekt om valgdeltagelse. Desuden har han siden 2014 været leder af den Danske National Valgundersøgelse (DNES). Han har senest blandt andet publiceret bøgerne Klimavalget (2021, medforfattet), Djøf Forlag, The Danish Voter: Democratic Ideals and Challenges (2021, medforfattet), Michigan University Press, Oprør fra udkanten (2017, medforfattet), Djøf Forlag, The Nordic Voter (2014, medforfattet), ECPR-Press, Krisevalg (2014, medforfattet) og Folketingsvalgkampen 2011 i perspektiv (2014, medforfattet), Djøf Forlag. Desuden har han publiceret en lang række artikler i blandt andet Nature Human Behavior, Journal of Politics, British Journal of Political Science, Political Behavior, Political Communication, European Journal of Political Research, West European Politics, European Union Politics, Public Choice, Electoral Studies, Political Studies, Social Science & Medicine, American Journal of Evaluation, Party Politics, Worlds Political Science, Acta Politica, Journal of Elections, Public Opinion and Parties, International Journal of Public Opinion Research, Scandinavian Political Studies, Public Administration, Social Forces, International Migration Review, Journal of Information Technology & Politics, Politica, Økonomi & Politik og Metode & Data.

Han underviser i meningsdannelse, statistik, samfundsvidenskabelig metode og almen og komparativ statskundskab og politisk adfærd. I 1998 var han på forskningsophold ved Universitet i Bergen, i 2001 ved Stanford University, i 2007 ved The Australian National University, i 2010 ved European University Institute (EUI) og i 2016 ved Columbia University.

Hans nuværende forskningsprojekter omhandler blandt andet projekter om vælgeradfærd, valgdeltagelse, sociale medier og holdningsdannelse. Desuden er Hansen leder af den danske valgundersøgelse og det danske valgdeltagelsesprojekt.

Ved de seneste mange europaparlamentsvalg, folketingsvalg og kommunalvalg har han været fast valgekspert hos Danmarks Radio.

Udgivelser

Oprør fra udkanten

Folketingsvalget 2015

Danskerne vælger de gamle partier fra, de beslutter sig tættere og tættere på valget, flere skifter parti, og forskellen i partivalg mellem land og by er voksende. Det politisk danmarkskort er i forandring.

For at belyse disse forandringer, giver bogen et detaljeret billede af danskernes vælgeradfærd ved folketingsvalget 2015. Den går tæt på faktorer som alder, køn, uddannelse og geografiens betydning for vælgernes kryds. Der er også fokus på økonomien, fordelingspolitikken og værdipolitikkens betydning for vælgeradfærden og på partiernes ejerskab til de politiske spørgsmål ligesom de mange partiskiftere analyseres.

Desuden suppleres med vinkler som den oplevede sociale utryghed og vælgernes psykologiske risikoprofil, deres politiske tillid, samt betydningen af holdninger til velfærdstaten og indvandrere. Også valgdeltagelsen, valgkampagnen og avisernes dækning af den – ikke mindst de mange meningsmålinger – er kortlagt.

Bogen bygger på et stort og grundigt datamaterialet, hvor mere end 2.000 danske vælgere, der hver har deltaget i et interview af ca. en times varighed. Samlet fremstår bogen som et svar på, hvorfor det gik, som det gik ved folketingsvalget 2015 og den tegner et billede af, hvordan dansk vælgeradfærd er i forandring. 

Carlsbergfondet har finansieret Den Danske Valgundersøgelse 2015.

 

Om forfatterne

Kasper Møller Hansen, ph.d., professor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Han forsker bl.a. i vælgeradfærd, holdningsdannelse og valgdeltagelse og er leder af Det Danske Valgprojekt.

Rune Stubager, ph.d., professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Han forsker bl.a. i vælgeradfærd og holdningsdannelse.

Læs mere
Udgave 1, 2017 | 451 sider | ISBN 9788757437577

Pris

E-bog Papirbog
270,00 kr 300,00 kr
Medlemspris Medlemspris
216,00 kr 240,00 kr

Krisevalg

Økonomien og folketingsvalget 2011

Krisevalg betegner folketingsvalget 2011, der kendetegnes af en samtid præget af den voldsomste økonomiske krise siden 2. verdenskrig. Logikken i at økonomien derfor spillede en afgørende rolle for, hvor krydset blev sat, er indlysende. Bogen stiller spørgsmålstegn ved denne logik og undersøger den danske vælgeradfærd anno 2011.

Læs mere
Udgave 1, 2013 | 214 sider | ISBN 9788757428414

Pris

E-bog Papirbog
324,00 kr 360,00 kr
Medlemspris Medlemspris
259,20 kr 288,00 kr

Klimavalget

Aldrig har klimaet været så højt på den politiske dagsorden som ved folketingsvalget i 2019. Aldrig har så mange danske vælgere besluttet sig for, hvad de ville stemme under en valgkamp som ved folketingsvalget i 2019. Og vi skal tilbage til jordskredsvalget i 1973 for at finde et omfang af partiskift fra det foregående folketingsvalg, der matcher det, vi så ved folketingsvalget i 2019. På disse måder er folketingsvalget 2019 særligt, og vælgeradfærden værd at analysere i detaljer.

Med udgangspunkt i et omfangsrigt datamateriale fra Den Danske Valgundersøgelse (DNES) analyserer bogen betydningen af de politiske emner, som fx klima, velfærd, skat, økonomi, indvandring, landlig bevidsthed og kønspolitik for partivalget. Men også de sociale strukturer, som køn, uddannelse, alder og klasse analyseres i forhold til danskernes partivalg.

Bogen gør status over folketingsvalget i 2019 og trækker tråde tilbage til tidligere valg for at sætte  analyserne i perspektiv. Dermed giver bogen et grundigt og forskningsbaseret bud på, hvordan valgresultatet i 2019 skal forstås.

Kasper Møller Hansen, ph.d., professor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Han leder Det danske Valgprojekt (DNES) og forsker bl.a. i vælgeradfærd, holdningsdannelse og valgdeltagelse.

Rune Stubager, ph.d., professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Han forsker bl.a. i vælgeradfærd og holdningsdannelse.

Se alle titler inden for Dansk politik

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 356 sider | ISBN 9788757450194

Pris

Papirbog
395,00 kr
Medlemspris
316,00 kr