Kasper Lippert-Rasmussen


Udgivelser

Politisk teori og filosofi

Nyere politisk teori er et forsøg på at analysere sig frem til principperne for det retfærdige samfund. Den amerikanske filosof John Rawls’ bog A Theory of Justice fra 1971 er et centralt udgangspunkt for traditionen. Konkurrerende samfundsmodeller med en minimalstat som omdrejningspunkt, eller med fokus på fællesskab frem for individuelle rettigheder, blev formuleret som alternativ til Rawls’ socialliberale model. Allervigtigst blev metoder udviklet til systematisk analyse af de konkurrerende værdier vi må overveje, når vi demokratisk drøfter, hvorledes samfundets grundlæggende institutioner skal indrettes. Dette har muliggjort oplysende og nydannende analyser af centrale temaer såsom diskrimination, immigration, og global retfærdighed.

Bogen giver en grundig og sammenhængende introduktion til såvel de centrale teorier som en vifte af aktuelle temaer. Bogens fire forfattere har bidraget bredt til forskningen inden for feltet, og har stor erfaring med at formidle deres viden.

Kasper Lippert-Rasmussen, ph.d., er professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Søren Flinch Midtgaard, ph.d., er lektor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Lasse Nielsen, ph.d., er lektor ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

Tore Vincents Olsen, ph.d., er lektor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Se alle titler inden for Politisk teori

Læs mere
Udgave 1, 2020 | 440 sider | ISBN 9788757443639

Pris

Papirbog
440,00 kr
Medlemspris
352,00 kr

Erik Rasmussen

Statskundskabens klassikere

Erik Rasmussen (1917-1995) anses af mange for at være dansk statskundskabs ophavsmand. Som en af landets to første professorer i faget var han i årene 1959-1984 med til at opbygge Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Hans lærebog, Komparativ Politik (1968-69), var obligatorisk for de første generationer af cand. scient. pol.’er og med til at skole disse i den videnskabelige værdirelativisme, strukturfunktionalismen og David Easton’s opfattelse af politik og det politiske system. I sine senere år søgte Rasmussen især at kaste et kritisk lys over, hvad han anså for at være sin samtids uigennemtænkte »lighedsentusiasme«. Rasmussen var historiker af uddannelse og havde et usædvanligt bredt videnskabeligt udsyn. Gennem hele sit akademiske virke var han stærkt optaget af videnskabsteoretiske aspekter ved statskundskaben.

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 136 sider | ISBN 9788757431995

Pris

Papirbog
150,00 kr
Medlemspris
120,00 kr