Karsten Pedersen


Udgivelser

Analysing Communication

Analysing Communication is an introductory textbook to communication studies.

This book introduces a tool for communication analysis and shows how it can be used not only to discuss different theoretical and ontological perspectives on communication and communication processes, but also as a tool with which we can analyse communication.

The first chapter explains why communication analysis is central to communication studies. In order for the communication professional or scholar to analyse communication and communication processes, they need to address communication from a theoretical point of view communication. The following chapters presents seven communication traditions:

  • The cybernetic tradition
  • The sociopsychological tradition
  • The rhetorical tradition
  • The semiotic tradition
  • The sociocultural tradition
  • The phenomenological tradition
  • The critical tradition

The book ends with an overview of alternative views and shows how the concluding case can be analysed from the seven traditions.

Karsten Pedersen is MA & PhD, Associate Professor, Department of Communication and Arts, RUC. He has for many years taught communication theory and specializes in public communication.

 

 

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 128 sider | ISBN 9788757452976

Pris

E-bog Papirbog
247,50 kr 275,00 kr
Medlemspris Medlemspris
198,00 kr 220,00 kr

Offentlig kommunikation - i teori og praksis

"Offentlig kommunikation i teori og praksis" er en lærebog til kommunikations-studerende og en brugsbog til medarbejdere i det offentlige.

Bogen er anderledes end andre bøger om offentlig kommunikation, fordi den ikke er en koge-bog, der fortæller, hvordan man skal gøre. I stedet diskuterer den vilkårene for offentlig kommunikation. Dermed får den offentligt ansatte mulighed for at reflektere over sin rolle i kommunikationen med borgerne.

Læs mere
Udgave 2, 2012 | 146 sider | ISBN 9788762903951

Pris

Papirbog
310,00 kr
Medlemspris
248,00 kr

Politisk kommunikation i humanistisk perspektiv

I denne antologi introducerer ni kommunikationsforskere læseren til politisk kommunikation i humanistisk perspektiv. Bogen tager afsæt i en diskussion af det komplekse kommunikationsteoretiske felt i en offentlighedsteoretisk ramme. Forfatterne udforsker kritisk selvsamme afsæt gennem kapitlernes unikke perspektiver.

I bogens forskellige kapitler behandles blandt andet medieanalytiske, retoriske, diskursanalytiske, systemteoretiske, narratologiske, argumentationsanalytiske og demokratiteoretiske greb for at belyse kompleksiteten i politisk kommunikation. Gennem analyser af aktuelle eksempler på politisk kommunikation illustrerer forfatterne deres pointer, så læseren nemt kan forholde sig til perspektiverne.

Fremstillingen er møntet på humanistiske studerende ved universiteterne med interesse i og brug for metoder og værktøjer til kvalitative analyser af politisk kommunikation. Bogen henvender sig også til andre studerende og forskere, der søger alternative analysetilgange til politisk kommunikation.

Karsten Pedersen, ph.d., og Niels Møller Nielsen, ph.d., er begge lektorer ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet.

Se alle titler inden for Ekstern kommunikation

 

Læs mere
Udgave 1, 2020 | 257 sider | ISBN 9788757443899

Pris

Papirbog
320,00 kr
Medlemspris
256,00 kr