Kåre Ronex


Udgivelser

Virtuel facilitering

Skab større engagement og effekt

Den moderne verden kræver, at vi kan mødes virtuelt og samarbejde lige så udbytterigt, som når vi mødes fysisk. Men det virtuelle rum kalder på andre faciliteringsgreb, herunder hvordan vi bibeholder den menneskelige interaktion. Denne bog bringer faciliteringsdisciplinen ind i den virtuelle verden.

De seneste år har virksomhederne accelereret brugen af virtuel mødeteknologi, men de færreste har høstet de fordele og muligheder, der ligger i godt faciliterede virtuelle møder. Det handler således om mere end blot at tænde kameraet og gå i gang, som man er vant til i det traditionelle møde. Det kræver et særligt fokus på forberedelse og gennemførelse af virtuelle møder, hvis de skal skabe engagement og effekt.

"Virtuel facilitering" er en hjælp til fremtidens arbejdsplads, der i højere grad vil komme til at bruge virtuelle og hybride mødeformer. Bogen giver en række konkrete værktøjer samt tips og tricks til at hjælpe dig med at løfte kvaliteten af virtuelle møder, og den viser, hvordan virtuelle rum kan være sociale, uden at møderne bliver mindre effektive eller produktive.

Det overordnede mål er at skabe meningsfulde og udbytterige interaktioner, hvad enten der er tale om et fysisk eller et virtuelt møde. Bogens konkrete værktøjer tager afsæt i den virtuelle verden, men vil i høj grad også kunne bruges i traditionelle møder. Igennem bogen får læseren del i forfatternes store viden og erfaring på området og dermed inspiration til at skabe en produktiv og engageret mødekultur med fuldt udbytte af det virtuelle rum.

"Virtuel facilitering" er en praktisk guide i at facilitere effektive og engagerende virtuelle sessioner, og målgruppen er mødeledere i alle typer virksomheder og organisationer. Bogen er skrevet af praktikere for praktikere – med tilføjelse af et menneskeligt element til den digitale verden.

 

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 200 sider | ISBN 9788757451597

Pris

Papirbog
295,00 kr
Medlemspris
236,00 kr