Joseph Lookofsky


Udgivelser

Køb

Dansk indenlandsk købsret

Bogen "Køb" handler om dansk indenlandsk købsret, dvs. køb af løsøre i henhold til Købeloven af 1906 med senere ændringer: KBL. De første ni kapitler omfatter KBL-reglerne for civilkøb og køb mellem handlende, hvorimod forbrugerkøbets særregler drøftes i et kapitel for sig.

I denne 5. udgave har forfatterne taget højde for den på retsområdet vigtigste lovgivning, retspraksis og litteratur, der er kommet siden udgivelse af bogens fjerde udgave (2015).

Det er fortsat tanken at give en introduktion til de køberetlige regler, der samtidig fungerer som en introduktion til nogle mere almindelige, obligationsretlige regler set i lyset af internationale påvirkninger.

Joseph Lookofsky er professor emeritus i Formueret ved Københavns Universitet. Han blev J.D. ved New York University School of Law (1971), senere cand. jur. (1981) og dr.jur. (1989) ved Københavns Universitet.

Vibe Ulfbeck er professor i Formueret ved Københavns Universitet, hvor hun er leder af CEVIA (Center for Virksomhedsansvar). Hun blev cand. jur. i 1990 ved Københavns Universitet, LL.M 1991 ved University of Cambridge, England og dr. jur. ved Københavns Universitet i 2000.

Se alle titler inden for Obligationsret

 

Læs mere
Udgave 5, 2020 | 323 sider | ISBN 9788757445268

Pris

E-bog Papirbog
405,00 kr 450,00 kr
Medlemspris Medlemspris
324,00 kr 360,00 kr

Køb (Studieudgave)

Dansk indenlandsk købsret

2. Studieudgave af bogen Køb, er en kort version af den lidt mere omfattende Køb. Den er målrettet studerende på jurastudiet, der skal have en introduktion til de køberetlige regler og dermed også til de grundlæggende obligationsretlige regler set i lyset af internationale påvirkninger.

I bogen gives en fremstilling af reglerne i købeloven om kravene til parternes ydelser og reglerne om misligholdelsesbeføjelser i handelskøb, civilkøb og forbrugerkøb.

Om forfatterne

Joseph Lookofsky er professor emeritus i Formueret ved Københavns Universitet. Han blev J.D. ved New York University School of Law, senere cand.jur. og dr. jur. ved Købehavns Universitet.

Vibe Ulfbeck er professor i Formueret ved Københavns Universitet, hvor hun er leder af CEVIA (Center for Virksomhedsansvar) samt professor II ved Universitet i Oslo. Hun blev cand.jur. i 1990 ved Københavns Universitet, LL.M 1991 ved University of Cambridge, England og dr. jur. ved Københavns Universitet i 2000.

Se alle titler inden for Obligationsret

Læs mere
Udgave 2, 2019 | 200 sider | ISBN 9788757442533

Pris

Papirbog
310,00 kr
Medlemspris
248,00 kr

Transnational Litigation and Commercial Arbitration

An Analysis of American, European and International Law

Transnational Litigation and Commercial Arbitration is a case-oriented study of the key rules and procedures that regulate the resolution of commercial disputes arising in a transnational context. The study explains and compares European and American rules of private international and procedural law. Each main case is introduced both by a paradigm model, emphasizing and simplifying the key operative facts, as well as by a doctrinal presentation of the main issues and sources of American, European, or international law concerned. The court decisions themselves are all extensively edited and annotated by the authors.

This 4th Edition, which has been completely revised and updated, takes account of recent developments in American law, including recent Supreme Court decisions on the exercise of juridical jurisdiction, and European law, including the Brussels I Regulation recast, effective within the European Union as of 2015.

Transnational Litigation and Commercial Arbitration is suitable for use in upper-level courses in American, European, and Comparative Law. It also serves as a useful reference for practitioners.

About the Authors:

Joseph Lookofsky is Professor Emeritus of Law at the University of Copenhagen. He is a Member of the New York State Bar and former counsel for United Artists Corporation. He holds a B.A. in Economics (Lehigh University 1967) and a J.D. (New York University School of Law 1971). He received his Danish law degrees (cand.jur. 1981 and dr.jur. 1989) from the University of Copenhagen. Read more about Joseph Lookofsky

Ketilbjørn Hertz is Legal Advisor with the Danish Ministry of Justice. He received degrees from the University of Copenhagen, cand.jur. in 1993 and Ph.D. in law in 1998. In 2007 he completed the Cycle international court at the Ecole nationale d’administration in Strasbourg, France. He is currently (2016-2017) a Mid-Career MPA student at the Harvard Kennedy School of Government. Read more about Ketilbjørn Hertz.

Læs mere
Udgave 4, 2017 | 1061 sider | ISBN 9788757436327

Pris

E-bog Papirbog
1.215,00 kr 1.350,00 kr
Medlemspris Medlemspris
972,00 kr 1.080,00 kr

Understanding the CISG

The 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) regulates the rights of buyers and sellers in international sales. The Convention is the first sales law treaty to win acceptance on a worldwide scale, and the impressive list of some 85 CISG ‘Contracting States’ already accounts for more than three-fourths of all world trade. The importance of the CISG in the international arena is underlined by thousands of reported decisions where the CISG has been held to apply, thus evidencing the conduct of countless international traders who – by default or by express choice – regularly subject their sales contracts to the Convention. The CISG has also impacted on sales legislation at national and regional (e.g., EU) levels.

The CISG treaty demands an international interpretation, and this fully updated Fifth (Worldwide) Edition draws upon the full range of primary as well as secondary sources of CISG law, including worldwide case law and scholarly opinion. Concrete examples are provided throughout.

With this book as their guide, lawyers and students who need to understand international sales contracts and sales contract disputes will confidently navigate topic areas such as the following:

• determining when the CISG applies;

• freedom of contract under Article 6;

• interpretation of the Convention and of CISG contracts;

• sales contract formation, validity, defenses to enforcement;

• obligations of the parties, including conforming delivery and payment;

• remedies for breach, including specific performance, damages and avoidance;

• liability exemptions; and

• key reservations under Articles 92–96.

Co-published by Wolters Kluwer.

 

Læs mere
Udgave 5, 2017 | 276 sider | ISBN 9788757434255

Pris

E-bog Papirbog
396,00 kr 440,00 kr
Medlemspris Medlemspris
316,80 kr 352,00 kr

International privatret

på formuerettens område

Denne bog angår den internationale privat- og procesret på formuerettens område, og gennemgår de processuelle regler om domstolenes internationale kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske domme. International privatret gennemgår endvidere lovvalgsreglerne for aftaler, herunder løsørekøb (hvor også CISG behandles), erstatning uden for kontrakt og tingsret. Bogen omtaler desuden international voldgift og indledes med en oversigt over den internationale privatrets ”almindelige del”.

International privatret – på formuerettens område henvender sig både til jurastuderende, der beskæftiger sig med international privat- og procesret på formuerettens område, og til advokater, dommere og andre, der anvender reglerne i praksis.

I denne 5. udgave er der indarbejdet ny retspraksis fra danske domstole og fra EU-domstolen, der har afsagt væsentlige domme om både lovvalg efter Romkonventionen og værneting efter Bruxelles I-forordningen. Endvidere er den omarbejdede Bruxelles I-forordning, der finder anvendelse fra den 10. januar 2015, indarbejdet i International privatret.

Læs mere
Udgave 5, 2015 | 156 sider | ISBN 9788757431889

Pris

E-bog Papirbog
265,50 kr 295,00 kr
Medlemspris Medlemspris
212,40 kr 236,00 kr

EU-PIL

European Union Private International Law in Contract and Tort

About the book

EU-PIL - European Union Private International Law in Contract and Tort

As of 10 January 2015 the new ‘recast’ of the Brussels I Regulation on Jurisdiction and Judgments (2012) enters into effect, and the important changes in the recast themselves necessitate the publication of this 2nd edition of EU-PIL - European Union Private International Law in Contract and Tort. Incorporated in this volume, is a number of important decisions which the Court of Justice of the European Union has had occasion to render as regards to the proper interpretation of key rule-sets.

The focus of this book is on the European Union Private International Law in Contract and Tort applied by courts and arbitral tribunals in the European Union. By including numerous concrete examples, it emphasizes the interdisciplinary nature of the subject and thus the many relevant ‘connections’ between private international law and substantive commercial law, especially as regards contractual and delictual matters (e.g.) in cases concerning contracts for the international sale of goods, crossborder claims relating to product liability, etc.

Læs mere
Udgave 2, 2015 | 205 sider | ISBN 9788757431896

Pris

Papirbog
295,00 kr
Medlemspris
236,00 kr

The CISG Convention and Domestic Contract Law

Harmony, Cross-Inspiration or Discord?

The University of Copenhagen, Center for Commercial Law, is proud to present the papers in this volume which cast new light on the interrelationship between key features of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) and domestic sales and contract law.

The Nordic region has a special interest in this project, as 2014 marks the 25th anniversary of the ratification of the CISG in most of the Nordic Countries. But the interaction between the CISG and domestic law is not merely a Scandinavian concern. CISG Article 7 expressly requires that in the interpretation of the CISG, “regard is to be had to its international character and to the need to promote uniformity in its application”. With particular emphasis on issues relating to Contract Formation, Conformity of Goods and Hardship, the authors discuss how CISG rules and principles impact on or are influenced by domestic sales and contract law, both in the Nordic region and elsewhere.

Published with support from Dreyers Fond.

 

 

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 259 sider | ISBN 9788757433760

Pris

Papirbog
375,00 kr
Medlemspris
300,00 kr