Jørgen Elklit


Udgivelser

Lov om kommunale og regionale valg

med kommentarer

Download bogens stikordregister her.

I 1932 udkom en kommenteret udgave af den daværende kommunale valglov (Schau og Holten, 1932), men den er naturligvis for længst blevet forældet. Derfor er der nu (igen) behov for en samlet, kommenteret udgave af kommunal- og regionalvalgloven. Nærværende værk vil være et vigtigt hjælpemiddel for de mange, der på den ene eller den anden måde har brug for et solidt og pålideligt kendskab til såvel denne lovgivning som dens baggrund og konkrete udmøntning i bekendtgørelser, vejledninger osv. Lovkommentaren henvender sig derfor primært til de personer, der i kommuner og regioner er direkte involveret i afviklingen af alle faser af de to slags valg, men også de mange kommunal- og regionspolitikere og disses bagland i de lokale partiforeninger, journalister, der dækker kommunal- og regionalvalg lokalt og nationalt, forskere m.fl.

 

Se flere titler inden for stats- og forvaltningsret 

 

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 720 sider | ISBN 9788757447330

Pris

E-bog Papirbog
800,00 kr 1.000,00 kr
Medlemspris Medlemspris
640,00 kr 800,00 kr

Folketingsvalgloven

Med kommentarer

Folketingsvalgloven med kommentarer er en praktisk betonet håndbog og et godt udgangspunkt for at holde sig orienteret om det retslige grundlag for afviklingen af folketingsvalg og folkeafstemninger.

Kommentaren er sigtet mod en målgruppe, der blandt andet består af medlemmer af valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede vælgere og de mange ansatte i de kommunale forvaltninger, som sammen med dedikerede medarbejdere i Økonomi- og Indenrigsministeriet får det store maskineri, som forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af et folketingsvalg eller en folkeafstemning er, til at fungere.

Se alle titler inden for Stats- og forvaltningsret

Læs mere
Udgave 1, 2019 | 615 sider | ISBN 9788757428537

Pris

E-bog Papirbog
877,50 kr 975,00 kr
Medlemspris Medlemspris
702,00 kr 780,00 kr