Jon Fridrik Kjølbro


Jon Fridrik Kjølbro har siden 2014 været Danmarks dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Han har tillige siden 2020 fungeret som vicepræsident ved Menneskerettighedsdomstolen.

Kjølbro bestod sin juridiske kandidateksamen fra Københavns Universitet i 1992. Fra 1994 til 1996 arbejde han som dommerfuldmægtig ved Retten på Færøerne i Tórshavn, men vendte tilbage til Justitsministeriet i 1996, hvor han blandt andet har arbejdet med menneskerettigheder, herunder behandling af klagesager for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og rådgivning om menneskerettigheder i forbindelse med lovgivning og konkrete sager. Kjølbro var dommer i Københavns Byret fra 2004 til 2005, og samtidig konstitueret landsdommer i Østre Landsret i 2004. Fra 2005 til 2014 arbejde han som landsdommer, hvor han også var assisterende retsformand fra 2010.

Siden 2014 har Kjølbro været Danmarks dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, som efterfølger for Peer Lorenzen. Hans embedsperiode ved EMD forventes at udløbe den 31. marts 2023. Han blev valgt til i 2020 at overtage posten som vicepræsident ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Her på forlaget står han bag bogen "Den Europæiske Menneskerettighedskonvention for praktikere”.

Udgivelser

Den Europæiske Menneskerettighedskonv...

For praktikere

Bogen indeholder en udførlig beskrivelse af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis. Den behandler de materielle rettigheder og friheder i konventionen og protokollerne. Den indeholder endvidere en beskrivelse af mere generelle emner som konventionens anvendelsesområde, fortolkningsprincipper, betydningen af praksis, beviskrav, klagebetingelser og konsekvenser af domme. Den behandler ikke reglerne om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols opbygning, funktion eller behandling af klagesager.

Bogen indeholder i vidt omfang en tematisk omtale af praksis, herunder en beskrivelse af praksis i sager om udvisning på grund af kriminalitet, om tvangsfjernelse, om straffeprocessuelle tvangsindgreb og om pressens ret til ytringsfrihed. Endvidere indeholder den korte referater af domme. Det gør det let og hurtigt at få et overblik over praksis på et bestemt område.

Målgruppen er praktikere, herunder advokater, anklagere, dommere og embedsmænd.

Bogen er opdateret systematisk til og med 31. december 2019 og medtager derudover de væsentligste domme og afgørelser fra de første måneder af 2020.

Om forfatteren

Forfatteren er vicepræsident i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg og var frem til april 2014 landsdommer i Østre Landsret, hvorfra han har orlov. Forfatteren har tidligere været ansat i Justitsministeriet, hvor han bl.a. har arbejdet med menneskerettigheder.

Se alle titler inden for EU-ret og international ret

 

Læs mere
Udgave 5, 2020 | 1483 sider | ISBN 9788757446463

Pris

E-bog Papirbog
1.215,00 kr 1.350,00 kr
Medlemspris Medlemspris
972,00 kr 1.080,00 kr