Jesper Jespersen


Udgivelser

Introduktion til Makroøkonomi

Introduktion til Makroøkonomi er en indføring i de grundlæggende teorier til forståelse af drivkræfterne bag den samfundsøkonomiske udvikling.

Det gennemgående tema i bogen er betydningen af makroøkonomisk politik til opnåelse af høj beskæftigelse, ligevægt på betalingsbalancen og prisstabilitet. I bogen forklares sammenhængen mellem produktion, efterspørgsel og beskæftigelse i et makroøkonomisk perspektiv. Desuden illustreres betydningen af internationalt økonomisk samarbejde, den europæiske monetære union og gældskrise samt udnyttelsen af det finanspolitiske potentiale uden Covid19-epidemien. I denne 4. udgave er tabeller og figurer opdateret, og der er tilføjet et afsnit om finansiel ustabilitet.

Om forfatteren

Jesper Jespersen er cand.polit., ph.d. fra Det Europæiske Universitet i Firenze, professor(em) i samfundsøkonomi på Roskilde Universitet og dr.scient.adm. med disputatsen Makroøkonomisk Metodologi i 2007. Jesper Jespersen har udgivet adskillige bøger og videnskabelige artikler om samfundsøkonomiske emner.

 

Læs mere
Udgave 4, 2023 | 168 sider | ISBN 9788757454765

Pris

E-bog Papirbog
270,00 kr 300,00 kr
Medlemspris Medlemspris
216,00 kr 240,00 kr

Introduktion til Mikroøkonomi

Økonomisk teori og metode er en del af grundlaget i ethvert samfundsvidenskabeligt studium. Introduktion til Mikroøkonomi introducerer økonomisk teori om markedsøkonomi og markedskræfter, og henvender sig til studerende ved videregående uddannelser uden forkundskaber i teoretisk mikroøkonomi.

Introduktion til Mikroøkonomi omhandler markedet og dets forskellige konkurrenceformer, præsenteret med referencer til den teorihistoriske udvikling. Den er et redskab til at forstå samfunds- og erhvervsøkonomiske problemstillinger i mikroøkonomisk perspektiv og kritisk kunne forholde sig til disse i en tid, hvor den markedsøkonomiske tænkning udbredes til næsten alle dele af samfundslivet. Dette er derfor en brugsbog og værktøjskasse, som også skulle give grundlag for egne studier i forbindelse med projektarbejde og faglig diskussion.

Læs mere
Udgave 3, 2016 | 275 sider | ISBN 9788757435191

Pris

E-bog Papirbog
380,00 kr 395,00 kr
Medlemspris Medlemspris
304,00 kr 316,00 kr

John Maynard Keynes

Økonomiens konger

Makroøkonomisk teori er kunsten at udarbejde en model, som er relevant for forståelsen af den samfundsøkonomi, som vi rent faktisk lever i. (Keynes, 1937)

John Maynard Keynes, 1883-1946, var det 20. århundredes største og mest anerkendte økonom. Han udviklede teorien for makroøkonomisk analyse og principperne bag nationalregnskabet. Afsættet var krisen i 1930erne. Den lange periode med konstant velstandsstigning i efterkrigstiden gjorde overgangsvist Keynes' makroøkonomiske teorier mindre centrale. Den høje arbejdsløshed og den udeblevne vækst i dette århundrede skabte fornyet interesse for Keynes' makroøkonomiske teori og metode.

Denne bog giver baggrunden for Keynes' teorier og bringer dem op til en helt aktuel diskussion af bl.a. bæredygtig udvikling, europæisk krise og offentlige budgetunderskud. Der er et åbenbart behov for, at Keynes atter får en central placering i de økonomiske lærebøger og i grundlaget for den økonomiske politik.

Læs mere
Udgave 2, 2014 | 191 sider | ISBN 9788757433692

Pris

Papirbog
295,00 kr
Medlemspris
236,00 kr

Den økonomiske teoris historie

- en introduktion

Udviklingen i den økonomiske teori er et historisk drama mindst lige så spændende som den "rigtige" historie. Den er befolket med store navne, der danner teoretiske skoler, som ofte ligger i strid med hinanden. Den teoretiske diskussion har gennem århundrederne afspejlet de skiftende økonomiske og politiske konjunkturer. Adam Smith bekæmpede merkantilismen med alle til rådighed stående argumenter. Karl Marx sloges med "vulgær-økonomerne", ligesom neoklassikerne måtte tage en hård tørn, inden de fik accepteret deres matematiske ligevægtsmodeller.

Teorihistorien præsenteres med hovedvægten lagt på forholdsvis få, men centrale økonomiske skoler, som vurderes i forhold til hinanden. Skolerne karakteriseres ved nogle få personligheder og disses hovedværker.

Den økonomiske teoris historie er skrevet af 3 etablerede økonomer med sigte på at give en kort, men selvstændig fremstilling. Den udgør dog samtidig en nyttig og sammenhængende baggrundsviden ved læsningen af de enkelte bind i serien "Økonomiens Konger".

Læs mere
Udgave 2, 2013 | 214 sider | ISBN 9788757428858

Pris

E-bog Papirbog
265,00 kr 295,00 kr
Medlemspris Medlemspris
212,00 kr 236,00 kr
Udgave 1, 1998 | 217 sider | ISBN 9788757490749

Pris

E-bog
85,00 kr
Medlemspris
56,75 kr