Jesper Dahl Kelstrup


Udgivelser

Tænketanke

– nye aktører i dansk politik

Tænketanke har efter årtusindskiftet etableret sig som aktører i dansk politik. På grundlag af ekspertise, påstået uafhængighed og synlighed konkurrerer tænketanke om finansiering og om indflydelse på politiske beslutninger. Deres fremvækst rejser spørgsmål til borgere, praktikere og studerende, der beskæftiger sig med demokrati og politik i Danmark.

Hvad er en tænketank? Hvorfor er tænketankene kommet? Hvordan ser landskabet af tænketanke ud? Og hvad betyder deres fremvækst?

Bogen belyser, hvordan forskellige teorier kan bruges til at forstå tænketankes fremvækst og indflydelse i Danmark. Den beskriver vigtige tænketanke og argumenterer for, at der er blevet dannet et tænketankslandskab, som består både af offentlige og private, konsensusorienterede og konfrontatoriske tænketanke. Bogens belysning af tænketankenes synlighed over for beslutningstagere og i medierne er et vigtigt bidrag til forståelsen af, hvordan og hvorfor dansk politik forandres i det 21. århundrede.

Om forfatteren

Jesper Dahl Kelstrup er cand. scient.pol., ph.d. og lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet (RUC). Han forsker i offentlig politik i Danmark og Europa med særligt fokus på tænketanke.

Læs mere
Udgave 1, 2018 | 128 sider | ISBN 9788757436587

Pris

E-bog Papirbog
216,00 kr 240,00 kr
Medlemspris Medlemspris
172,80 kr 192,00 kr