Jens Teilberg Søndergaard


Udgivelser

Ret, demokrati og globalisering

Om kosmopolitanisme og empirisme

Det hævdes ofte, at globaliseringen truer demokratiet. Mange kræver derfor, at vi styrker den internationale retsorden med henblik på at imødegå denne trussel mod demokratiet. Men er retlige institutioner universalmidlet til at skabe mere demokratiske tilstande? I denne bog hævdes det, at det ikke nødvendigvis er tilfældet.

I bogen undersøges, hvorledes forståelsen af forholdet mellem ret og demokrati har udviklet sig siden de demokratiske revolutioner i slutningen af 1700-tallet og frem til i dag. Hvor kravet om demokrati dengang virkede destabiliserende for statsmagten, så er der i dag en tendens til, at den megen tale om demokrati snarere virker pacificerende på demokratisk kritik af den eksisterende samfundsorden. Vi taler mere og mere om demokrati, men ordet betyder mindre og mindre.

Forfatteren forsøger på den baggrund at revitalisere demokratiet ved at søge mod en demokrati-forståelse, der i større omfang relaterer sig til muligheden for forandring. Det sker via en reformulering af, hvad frihed er. En reformulering, der henter sin inspiration hos så forskellige forfattere som den franske filosof Gilles Deleuze og den italienske renæssance-tænker Niccolò Machiavelli.

Bogen indeholder endvidere en række konkrete analyser af udvalgte retlige figurers relation til den demokratiske tanke. Blandt andet analyseres det EU-retlige princip om forrang og den folkeretlige ret til selvbestemmelse.

Bogen er forfatterens Ph.D.-afhandling.

Læs mere
Udgave 01, 2003 | 342 sider | ISBN 9788757405231

Pris

Papirbog
406,00 kr
Medlemspris
324,80 kr