Jens Røn


Udgivelser

Kommenteret straffelov

Speciel del

Se alle titler inden for strafferet

NB: Mere information om bogen er på vej. Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer ultimo august 2021.

Læs mere
Udgave 12, 2021 | 800 sider | ISBN 9788757447040

Pris

Papirbog
1.150,00 kr
Medlemspris
920,00 kr

Aktindsigt i retsplejen

"Aktindsigt i retsplejen" gennemgår reglerne om aktindsigt i retsplejeloven, som trådte i kraft den 1. juli 2004.

De nye regler indebærer en væsentlig generel udvidelse af adgangen til aktindsigt ved domstolene og i øvrigt en modernisering af reglerne om offentlighed i civile sager og straffesager med henblik på at sikre den størst mulige åbenhed og indsigt i domstolenes arbejde. Den væsentligste nyskabelse er, at enhver nu som udgangspunkt har adgang til aktindsigt i domme og kendelser både i civile sager og straffesager, uanset om den pågældende har en "retlig interesse" i at få aktindsigt.

Læs mere
Udgave 1, 2005 | 184 sider | ISBN 9788757411461

Pris

E-bog Papirbog
279,00 kr 310,00 kr
Medlemspris Medlemspris
223,20 kr 248,00 kr