Jens Røn


Udgivelser

Kommenteret straffelov

Speciel del

Kommenteret straffelov. Speciel del udgør sammen med Kommenteret straffelov. Almindelig del et af hovedværkerne inden for den strafferetlige litteratur. Gennem årtiers omhyggelige indsamling af viden inden for alle strafferettens hovedområder – udført af centrale juridiske praktikere og strafferetsprofessorer – har værkerne udviklet sig til en institution og et uvurderligt arbejdsredskab for bl.a. anklagere, dommere, forsvarere og forskere. 

Kommenteret straffelov. Speciel del foreligger nu i en ny version, 12. udgave (2022), udarbejdet af professor Thomas Elholm, professor Lasse Lund Madsen, advokat Hanne Rahbæk og retspræsident Jens Røn. 

Bogen giver svar på, hvordan straffelovens delikter forstås og fortolkes, belyser spørgsmål og problemstillinger vedrørende retsanvendendelsen, analyserer og henviser til de relevante retskilder på området og inddrager uenigheder mellem teori og praksis. Bogen er forsynet med et omfangsrigt register, der øger anvendeligheden. 

Ud over en omfattende opdatering og udarbejdelse af kommentarer til de mange nye bestemmelser i straffeloven, består bogens særlige kvalitet ikke mindst i den kritisk kyndige redaktion og gentagne revision, der gennem mere end 40 år er udført af forfatterne, herunder af de tidligere forfattere: Bent Unmack Larsen, Per Lindegaard, Asbjørn Jensen, Vagn Greve, Poul Dahl Jensen, Gorm Toftegaard Nielsen og Morten Niels Jakobsen. 

Bogen er beregnet for juridiske praktikere, forskere og studerende, men også journalister og andre, der er i deres arbejde er i berøring med strafferetten, kan have glæde af værket.

Se alle titler inden for strafferet.

Læs mere
Udgave 12, 2022 | 891 sider | ISBN 9788757447040

Pris

E-bog Papirbog
1.215,00 kr 1.350,00 kr
Medlemspris Medlemspris
972,00 kr 1.080,00 kr

Aktindsigt i retsplejen

"Aktindsigt i retsplejen" gennemgår reglerne om aktindsigt i retsplejeloven, som trådte i kraft den 1. juli 2004.

De nye regler indebærer en væsentlig generel udvidelse af adgangen til aktindsigt ved domstolene og i øvrigt en modernisering af reglerne om offentlighed i civile sager og straffesager med henblik på at sikre den størst mulige åbenhed og indsigt i domstolenes arbejde. Den væsentligste nyskabelse er, at enhver nu som udgangspunkt har adgang til aktindsigt i domme og kendelser både i civile sager og straffesager, uanset om den pågældende har en "retlig interesse" i at få aktindsigt.

Læs mere
Udgave 1, 2005 | 184 sider | ISBN 9788757411461

Pris

E-bog Papirbog
279,00 kr 310,00 kr
Medlemspris Medlemspris
223,20 kr 248,00 kr