Jens Olsen


Udgivelser

Ombudsmandsloven

Med kommentarer

"Ombudsmandsloven med kommentarer" foreligger hermed i en 2. udgave. Lovkommentaren er opdateret med ændringer af ombudsmandsloven og relevant – især – ombudsmandspraksis.

Bogen er interessant for borgere, advokater samt offentlige institutioner, som er omfattet af virksomheden for Folketingets ombudsmand. Af særlige relevante emner kan nævnes ombudsmandens kompetence, forholdet til Folketinget, indgivelse af klage, pligten til at oplyse om sagen, bedømmelse og reaktion i sagen samt habilitet.

Læs mere
Udgave 2, 2013 | 0 sider | ISBN 9788757423679

Pris

E-bog Papirbog
720,00 kr 0,00 kr
Medlemspris Medlemspris
576,00 kr 0,00 kr

At arbejde i Forvaltningen

I denne tredje udgave er der ændret lidt på opbygningen. Regler og problemer bliver omtalt i takt med det forløb, som en sag normalt får i forvaltningen. Nye eksempler er medtaget på sager, som illustrerer det omtalte problem på en kort og præcis måde. Der er ligeledes et nyt kapitel om den for mange praktikere vigtige lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter (retssikkerhedsloven). Loven trådte i kraft den 1. januar 2005, og for de særlige sager loven handler om, er der kommet et nyt sæt sagsbehandlingsregler, som forvaltningens medarbejdere skal kende og bruge.

Bogen er en indføring i de retlige rammer, der udspringer af de regler og principper der lægges for at arbejde i forvaltningen. Viden om, hvilke retlige krav der stilles i de enkelt sager og situationer, er derfor grundlæggende for alle medarbejdere.

Bogen henvender sig, som de to første, til sagsbehandlere og andre medarbejdere, der møder borgerne, deres sager og deres forventninger til forvaltningens arbejde.

Læs mere
Udgave 3, 2005 | 374 sider | ISBN 9788789319117

Pris

Papirbog
610,00 kr
Medlemspris
488,00 kr

Juridisk Formidling

Er det muligt for fagjurister at skrive forståeligt for menigmand og samtidig bevare den juridiske præcision?

Bogen behandler de sidste to århundreders debat om emnet og kendte, skarpsindige juristers modstridende synspunkter gennemgås med mange eksempler og citater. Endelig trækkes linjerne fra de sidste 25 år op, og bogen giver en række konkrete eksempler på, hvordan man kan mindske afstanden mellem det juridiske fagsprog og hverdagssproget, og samtidig bevare præcisionen.

»Juridisk Formidling« er resultatet af et samarbejde mellem en fagjurist og en sprogmand, der begge har arbejdet med juridisk sprogbrug i praksis. Bogen er skrevet af sprogkonsulent cand.mag i dansk og fonetik, Bent Møller og konsulent hos Folketingets Ombudsmand, cand.jur. & exam. art i litteraturvidenskab Jens Olsen.

Læs mere
Udgave 1, 2001 | 80 sider | ISBN 9788789319520

Pris

Papirbog
160,00 kr
Medlemspris
128,00 kr