Jens Astrup Madsen


Paradigmer i praksis

Videnskabsteori og metode i ledelses- og organisationsstudier
af Per Darmer (red.), Birgit Jordansen (red.), Jens Astrup Madsen (red.)

At undersøge organisatorisk og ledelsesmæssig praksis indebærer altid en række valg: fx valg af problemformulering, undersøgelsesdesign, datagenereringsteknikker og analyseform. For at sikre kvalitet i undersøgelsen er det væsentligt at sikre konsistens i disse valg. "Paradigmer i praksis" beskriver hele processen fra valg af problemformulering til den afsluttende konklusion og de efterfølgende refleksioner.

Bogen er struktureret om to forskellige tilgange – paradigmer – til videnskabsteori: en realistisk og en konstruktivistisk. Uanset hvilket paradigme der arbejdes inden for fungerer bogen som en central støtte i arbejdet. Essensen i god undersøgelsespraksis beskrives, og forskelle og ligheder mellem de to paradigmer udfoldes. Denne konsistente refleksion omkring det bagvedliggende paradigme tydeliggør, at enhver undersøgelse af praksis er forankret i et videnskabsteoretisk paradigme, og at dette har betydning for alle undersøgelsens faser.

"Paradigmer i praksis" henvender sig til studerende, der arbejder med empiriske studier af organisation og ledelse, samt til praktikere, der ønsker at øge deres metodebevidsthed.

Se alle titler inden for Videnskabsteori

Læs mere
Udgave 2, 2020 | 429 sider | ISBN 9788757444773

Pris

E-bog Papirbog
405,00 kr 450,00 kr
Medlemspris Medlemspris
324,00 kr 360,00 kr