Jan Pedersen


Udgivelser

Skatte- og afgiftsstrafferet

Uddrag til studiebrug

SKATTE- & AFGIFTSSTRAFFERET – uddrag til studiebrug er baseret på lærebogen af samme navn, der omhandler strafansvaret ved overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen. 

Bogen anvendes på faget Erhvervsstrafferet og indeholder kapitlerne Bogen 5-7 (Afsnit II) om ansvar i erhvervsvirksomheder, virksomhedsansvar for juridiske personer og rådgiveransvaret samt kapitlerne 1-5 (Afsnit III) om indkomstskattestrafferet, herunder § 82 – aktiv skattesvig, passiv skattesvig og skattesvig af særlig grov karakter, jf. STRL § 289. 

JAN PEDERSEN er professor, dr.jur., forsker og underviser, ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet. Han er forfatter til en række udgivelser bl.a.  Skatteudnyttelse, Transfer Pricing – i international skatteretlig belysning og medforfatter til Skatteretten 1-2, samt et stort antal artikler.

Se alle titler inden for Skatteret

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 169 sider | ISBN 9788757452891

Pris

Papirbog
245,00 kr
Medlemspris
196,00 kr

Skatteforvaltning - Skatteproces - Skattekontrol

Skatteforvaltning - Skatteproces - Skattekontrol er en hånd- og lærebog om skatteforvaltningsret.

Bogen indeholder tre hoveddele. Del 1 omhandler Skatteforvaltningens organisation og kompetence, herunder i henseende til skatteansættelse, genoptagelse m.v. og hertil hørende krav til sagsbehandlingen. Del 2 omhandler skatte-processen med gennemgang af regelsættet for klagebehandling og domstolsprøvelse. Del 3 omhandler fremgangsmåden ved skatteansættelsen samt reglerne om skattekontrol med hertil hørende adgang til udøvelse af kontrolbeføjelser.

Bogen henvender sig til advokater, revisorer, myndigheder og andre som beskæftiger sig med skatteret. Herudover er bogen en lærebog til brug for undervisningen i den formelle skatteret på universiteter, højere læreanstalter og lignende uddannelser.

Om forfatteren

Jan Pedersen er professor, dr. jur., forsker og underviser ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet. Han er forfatter til en række udgivelser bl.a. Skatteudnyttelse, Skatte- og afgiftsstrafferetten, Transfer Pricing – i international skatteretlig belysning og medforfatter til Skatteretten 1 og 2, samt et stort antal artikler.

Se alle titler inden for Skatteret

 

Læs mere
Udgave 1, 2020 | 438 sider | ISBN 9788757444865

Pris

E-bog Papirbog
540,00 kr 650,00 kr
Medlemspris Medlemspris
432,00 kr 520,00 kr

Skatte- og afgiftsstrafferet

Skatte- & afgiftsstrafferet er en hånd- og lærebog om strafansvaret ved overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen.

Bogen indeholder en almindelig del omhandlende strafansvarets grundbetingelser, således som de aktualiseres i skatte- og afgiftsstrafferetten, samt en speciel del omhandlende en gennemgang af straffebestemmelserne i skattekontrolloven, kildeskatteloven, opkrævningsloven, arbejdsmarkedsfondsloven og momsloven. Gennemgangen suppleres med en indgående behandling af praksis.

Bogen henvender sig til advokater, revisorer, myndigheder og andre, som i praksis beskæftiger sig med skatte- og afgiftsstrafferet. Derudover er bogen anvendelig som lærebog på universiteter og højere læreanstalter.

Se alle titler inden for Skatteret

Læs mere
Udgave 4, 2019 | 499 sider | ISBN 9788757436266

Pris

E-bog Papirbog
250,00 kr 800,00 kr
Medlemspris Medlemspris
200,00 kr 640,00 kr