Jakob Juul-Sandberg


Udgivelser

Forbedringer - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning

Energieffektivisering i bygninger, særligt i det eksisterende byggeri, er stadig i fokus, når der skal gennemgøres retlige tiltag til nedbringelsen af CO2 udslippet i det danske samfund. 

Denne fremstilling, der er 2. omarbejdede udgave af den oprindelige publikation fra 2009, belyser i den sammenhæng, med udgangspunkt i det lejeretlige forbedringsbegreb og lejelovgivningens regulering af adgangen til at gennemføre forbedringer i udlejningsejendomme, hvilke muligheder og begrænsninger udlejer og lejer møder, når der gennemføres ennergieffektiviserende foranstaltninger i en ejendom - særligt om retsgrundlaget er tilstrækkeligt og om retstilstanden er klar. 

Reglerne i lejeloven, boligreguleringsloven, erhvervslejeloven, lov om leje af almene boliger samt byfornyelsesloven er inddraget. 

 

Om forfatteren

Jakob Juul- Sandberg er professor MSO, Ph.D., på Syddansk Universitet, hvor han gennem de seneste mere end 10 år har forsket og undervist i leje- og ejendomsretlige forhold. Fremstillingen er et resultat af et forskningsprojekt støttet af GRundejernes Investeringsfond og Dreyers Fond. 

Læs mere
Udgave 2, 2017 | 291 sider | ISBN 9788757434910

Pris

E-bog Papirbog
315,00 kr 350,00 kr
Medlemspris Medlemspris
252,00 kr 280,00 kr