Jacob Skude Rasmussen


Udgivelser

Søloven

Med kommentarer

Denne omfattende lovkommentar indeholder nyeste ret inklusiv forklarende kommentarer.

Det er håbet at kommentaren vil være til nytte for teoretikere og praktikere. Udviklingen i 2020 med øget fokus på Nordic Maritime and Offshore Arbitration vil forhåbentligt understøtte en øget rolle for nordisk søret i internationale shipping disputer. Kommentaren bør i alle sådanne sager være et nyttigt redskab.

Af mere teknisk karakter skal nævnes at ændringer til loven er angivet ved de enkelte paragraffer og delvist kommenteret i afsnittet »fremtidige ændringer « på side 1015 ff. Hertil er der indføjet en detaljeret oversigt over sølovens anvendelse for Grønland og Færøerne i bilag 2.

Se alle titler inden for Obligationsret

 

Læs mere
Udgave 5, 2020 | 1292 sider | ISBN 9788757437430

Pris

E-bog Papirbog
2.250,00 kr 2.500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.800,00 kr 2.000,00 kr