Jacob Dahl Rendtorff


Udgivelser

Demokratisk forvaltning

Magt, etik og anerkendelse

Forvaltere af det demokratiske samfund har ansvar for at håndtere magten med etisk dømmekraft og dialog. Den gode forvalter, administrator og embedskvinde eller -mand skal derfor have sans for forvaltningens etiske og demokratiske værdier, selvom disse ofte trænges i baggrunden af systemets andre logikker og praksisser.

Med afsæt i aktuelle skandalesager om ministeransvar, embedsmandssvigt, interessekonflikter og forvaltningsparadokser undersøges udfordringerne med at realisere demokratiets værdier i forvaltning og administration. Bogen insisterer på, at ansvaret for magten, dømmekraften og dialogen hviler på såvel forvalterne i fronten som på de beslutningstagere og ledere, der sætter rammerne for den demokratiske forvaltning. Det kræver viden om magtens former og bureaukratiets blinde vinkler, hvilket denne bog giver en systematisk beskrivelse af gennem analyser af klassiske og aktuelle udtryk for bureaukratiets magtudfoldelse og moralske blindhed.

Bogen leverer et stærkt forsvar for yderligere demokratisering af forvaltningen gennem en nuanceret fremstilling af den etiske dømmekrafts og anerkendelsens komplekse opgaver. Offentlige forvaltere på alle niveauer stilles en ambitiøs opgave og får konkrete bud på, hvordan den kan håndteres. Grib opgaven. Du har forvaltningens demokratiske legitimitet i din hånd!

Simon Laumann Jørgensen, cand.mag., ph.d. er lektor i politisk teori ved Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet. Han forsker i politikker for integration i den demokratiske velfærdsstat i lyset af teorier om demokrati, frihed, legitimitet, medborgerskab og anerkendelse.

Jacob Dahl Rendtorff, ph.d., dr.scient.adm. er professor (MSO) i ledelsesfilosofi ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet. Har publiceret om filosofi, bioetik og ret, virksomhedsansvar, etik og legitimitet og forsker i ledelsesfilosofi og bæredygtighed.

Peter Sørensen, mag.art., ph.d. er adjunkt i ledelse ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet. Han forsker og underviser i forvaltning, magt, etik, ledelse, ledelsesudvikling og organisatorisk læring i den offentlige sektor.

 

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 293 sider | ISBN 9788757427226

Pris

E-bog Papirbog
340,00 kr 375,00 kr
Medlemspris Medlemspris
272,00 kr 300,00 kr

Alf Ross - Kritiske gensyn

Det hører til sjældenhederne, at Danmark fostrer en videnskabsmand af Alf Ross' (1899-1979) format. Foruden store dele af juraen præsterede han at yde værdifulde bidrag til så forskellige områder som filosofi, samfundsvidenskab og medicin, og hans værker har den dag i dag læsere langt uden for landets grænser.

Alligevel er det som om, Ross er på vej i den akademiske glemmebog - i hvert fald herhjemme. Denne bog undersøger, om denne manglende interesse er velbegrundet. I elleve kritiske gensyn tages temperaturen på Ross' videnskab og filosofi i dets imponerende bredde og variation. En (overvejende) ny generation af akademikere møder og prøver Ross' tanker om emner som retfærdighed, demokrati, statsforfatningsret, ytringsfrihed, straf, erkendelsesteori, etik, logik, fri vilje og sygdom.

Bogen henvender sig til både juristen og filosoffen, lægen og logikeren - samt til enhver der måtte have en generel interesse i, hvordan vi indretter vores samfund. I en tid hvor grundlæggende borgerlige frihedsrettigheder diskuteres som aldrig før, gives her en enestående mulighed for at kvalificere denne debat ved at vise, hvordan regnestykket tog sig ud for en af det 20. århundredes fremmeste danske talsmænd for det liberale demokrati.

Læs mere
Udgave 1, 2006 | 258 sider | ISBN 9788757414097

Pris

Papirbog
300,00 kr
Medlemspris
240,00 kr