Ivan Sørensen


Udgivelser

Udgave 1, 2017 | 420 sider | ISBN 9788757440348

Pris

Papirbog
400,00 kr
Medlemspris
320,00 kr

Forsikringsret

I denne udgave af Forsikringsret behandles reglerne om forældelse og fortolkning af begunstigelseserklæringer samt de relevante arveretlige regler. Herudover er praksis ved domstolene og Ankenævnet for Forsikring ført ajour. Forsikringsret indeholder en fremstilling af de regler, der regulerer forsikringsaftale, og en beskrivelse af dækningen ved udvalgte forbrugerforsikringer.

Bogen er inddelt i en Almindelig del og en Speciel del.

Almindelig del indeholder en fremstilling af de regler, der regulerer forsikringsaftaler. Denne del af Forsikringsret er opbygget således, at læseren efter en kort introduktion i retskilder, relevante EU-retlige regler mv. kan følge det retlige og faktuelle forløb fra forsikringsaftalens indgåelse til forsikringskravets forældelse.

Speciel del indeholder en beskrivelse af udvalgte basale dækningsområder inden for motorkøretøjsforsikring, ulykkesforsikring og livs- og pensionsforsikring.

Læs mere
Udgave 6, 2015 | 854 sider | ISBN 9788757431315

Pris

E-bog Papirbog
1.170,00 kr 1.300,00 kr
Medlemspris Medlemspris
936,00 kr 1.040,00 kr

Forsikringsselskabers kontraheringspligt

I Danmark, Sverige, Norge, England og Tyskland

Denne monografi indeholder en undersøgelse af forsikringsselskabers kontraktfrihed.

Der analyseres dansk, svensk, norsk, engelsk og tysk forsikingsaftaleret, samt relevante dele af EU-retten, navnlig med henblik på at få afdækket i hvilket omfang, der måtte være pålagt forsikringsselskaber kontraheringspligt, og i hvilket omfang principperne om ligebehandling og saglighed gælder for forsikringsselskabers indgåelse/afvisning af forsikringsaftaler 

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 110 sider | ISBN 9788757432060

Pris

E-bog Papirbog
225,00 kr 250,00 kr
Medlemspris Medlemspris
180,00 kr 200,00 kr