Inge Langhave


Inge Langhave er professor i skatteret ved Aarhus Universitet. Hun er Cand.merc.aud. fra Handelshøjskolen i Århus og har en ph.d. fra Syddansk Universitet.

Efter et par år som revisor i Revisionsfirmaet Preben Larsen, var hun fra 1994-2001 Fuldmægtig i selskabsbeskatningen, Haderslev Kommune.

Fra 2001 til 2016 bestred hun en række akademiske stillinger på Syddansk Universitet, hvor hun blandt andet var medlem af Studienævnet for Erhvervsøkonomi, Linieansvarlig for cand.merc.aud. og Næstformand for Institutrådet ved Juridisk Institut.

Inge Langhave er forfatter til en lang række artikler, publikationer og bøger inden for skatteret og skatteretlige problemstillinger. Hun er medlem af Skattelovrådet og har været medlem af referencegruppen i Erhvervsbeskatningsudvalget (dec. 2014 – april 2016). Inge er desuden et af de tre danske medlemmer i Nordisk Skattevidenskabeligt Forskningsråd. Hun er også udnævnt som særligt medlem af et skatteankenævn. Dertil kommer medlemskab af Dansk Skattevidenskabelig Forening, International Fiscal Association og Dansk Forening for EU-skatteret.

Her på forlaget er hun aktuel med Afskrivningsloven med kommentarer og Lærebog om indkomstskat i samarbejde med Jane Bolander, Liselotte Madsen og Anders Nørgaard Laursen.

Du kan se Inges forskerprofil her: https://pure.au.dk/portal/da/persons/inge-langhave(959d88dd-0716-4005-a276-40609bd1723b).html

Udgivelser

Lærebog om indkomstskat

19. udgave af "Lærebog om indkomstskat" giver en systematisk fremstilling af dansk indkomstskatteret. Bogens omfang og vægtning af de enkelte emner er i overvejende grad bestemt af, at bogen anvendes som grundlag for undervisningen ved CBS, universiteterne m.fl., men bogen kan med fordel også benyttes af revisorer, advokater, ansatte i Skatteforvaltningen og andre praktikere. Blandt andet af denne grund er der udarbejdet et stikordsregister samt et register over de i bogen omtalte domme, landsskatteretskendelser, bindende svar og andre administrative afgørelser.

 

Se alle titler inden for Skatteret

Læs mere
Udgave 19, 2021 | 1413 sider | ISBN 9788757449624

Pris

E-bog Papirbog
1.260,00 kr 1.400,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.008,00 kr 1.120,00 kr

Afskrivningsloven

Med kommentarer

Afskrivningsloven i sin nuværende form blev vedtaget med lov nr. 433 af 26. juni 1998. Siden da er afskrivningsloven ændret adskillige gange, ligesom der har været en righoldig praksis. Formålet med denne lovkommentar er derfor at lave en nutidig kommentar til afskrivningsloven.   

Afskrivningsloven er en skønsom blanding af jura og teknik. Hensigten er derfor at skabe en lovkommentar, der dels beskriver og analyserer bestemmelserne, og dels indeholder eksempler til illustration af teknikaliteterne i afskrivningsloven

Bogen kan tjenes som opslagsværk både for de, der søger svar på et juridisk spørgsmål, og for de, der skal foretage en beregning efter en af afskrivningslovens bestemmelser.

Se flere titler inden for Skatteret

 

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 621 sider | ISBN 9788757435450

Pris

E-bog Papirbog
990,00 kr 1.100,00 kr
Medlemspris Medlemspris
792,00 kr 880,00 kr