Iben Yde


Smart krig

Militær anvendelse af kunstig intelligens
af Iben Yde (red.), Thomas Galasz Nielsen (red.), Rasmus Dahlberg (red.)

Moderne krigsførelse er uhyre kompleks, og beslutninger skal ofte træffes hurtigt på baggrund af enorme mængder ufuldstændige data. Til det formål er kunstig intelligens særdeles velegnet. Maskinlæring, algoritmer, neurale netværk og andre computerdrevne efterligninger af den menneskelige tænkeevne repræsenterer derfor en egentlig militærteknologisk revolution. I denne antologi leverer førende danske forskere og praktikere for første gang en samlet introduktion til teknologien bag og anvendelsen af kunstig intelligens i militære systemer og organisationer. Emner som logistik, kontrol- og kommandoforhold, cybersikkerhed og etik præsenteres på letforståelig vis og sættes i både historisk, nutidigt og fremtidsmæssigt perspektiv.

Iben Yde, adjunkt, Ph.d., Institut for Militær Teknologi ved Forsvarsakademiet

Thomas Galasz Nielsen, oberstløjtnant, institutchef, Institut for Militær Teknologi ved Forsvarsakademie

Rasmus Dahlberg, Ph.D., Institut for Militærhistorie, Kulturforståelse og Krigsteori ved Forsvarsakademiet.

 

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 255 sider | ISBN 9788757446432

Pris

Papirbog
295,00 kr
Medlemspris
236,00 kr