Hjarn von Zernichow Borberg


Udgivelser

Handelspolitik, konkurrenceevne og udenrigsøkonomi

Handelspolitik, konkurrenceevne og udenrigsøkonomi giver på en overskuelig måde et grundigt overblik over de mange forskellige udenrigsøkonomiske statistikker og deres indbyrdes sammenhænge samt de faktorer, som påvirker udviklingen i de forskellige udenrigsøkonomiske nøgletal.

Bogen beskriver globaliseringen af dansk økonomi siden 1990 og samhandlen med ca. 200 lande med særligt fokus på de største handelspartnere og de varer og tjenester, som Danmark i særlig grad nettoeksporterer, fx søfragt, fødevarer og medicin. 

Bogen beskriver også baggrunden for de store overskud på betalingsbalancens løbende poster samt globaliseringen af værdipapirhandlen og de massive opkøb af virksomheder på tværs af grænser.

Bogen indeholder en gennemgang af de mest centrale forklaringsfaktorer for hhv. udviklingen i de udenrigsøkonomiske nøgletal, udviklingen i den danske konkurrenceevne samt den danske og den europæiske handelspolitik. Også forskellen på at være et konkurrencedygtigt land og et lands konkurrenceevne beskrives.

Handelspolitik, konkurrenceevne og udenrigsøkonomi er nyttig for alle med interesse for globaliseringen af dansk økonomi. Den kan bruges både som lærebog i udenrigsøkonomi samt som opslagsværk for alle, der har behov for viden om det udenrigsøkonomiske område.

BOGEN GIVER BLANDT ANDET SVAR PÅ:

  • Hvor stor en andel udgør udenrigsøkonomien af den danske økonomi?
  • Hvor stor er den danske eksport af varer uden for Danmarks grænser?
  • Hvad er forskellen mellem konkurrenceevne, konkurrencedygtighed og eksportformåen?
  • Hvad er effektiv kronekurs?
  • Hvornår gik Danmark fra at have en nettogæld til en nettoformue?
  • Hvad er forskellen mellem eksporten opgjort i statistikken ”Udenrigshandlen med varer” og Nationalregnskabets opgørelse af vareeksporten?
  • Hvad er forskellen mellem dansk og europæisk handelspolitik?
  • Hvad er forskellen mellem betalingsbalancen og kapitalbalancen?
  • Hvilke lande, samt hvilke varer og tjenester, handler Danmark mest med?
  • Hvor mange milliarder udgør handlen med værdipapirer med udlandet, og hvor mange milliarder køber danske virksomheder op for i udlandet?

 

Læs mere
Udgave 7, 2023 | 160 sider | ISBN 9788757455779

Pris

Papirbog
300,00 kr
Medlemspris
240,00 kr

Integration - her går det godt

Det går godt med integrationen i Danmark, selvom man ofte i den offentlige debat hører det modsatte.

Gennem brug af fakta slår bogen flere myter ihjel, sætter proportioner på debattens mange statistikker og løfter vidensniveauet om integrationen af flertallet af personer af ikke-vestlig oprindelse. Fokus er på udviklingen gennem de seneste ca. 20 år på en række områder: abort, boligområder, demokrati, fødsler, identitet, religion og samliv.

Samfundsøkonomisk udgør ikke-vestlige personer ikke noget stort problem, og beskæftigelsesfrekvensen er bedre end sit rygte. Problemet er måske mere forvaltningskulturen end den udskældte prygelknabegruppe af indvandrerkvinder med flygtningebaggrund, som med Folketingets blåstempling har modtaget kontanthjælp.

Integrationen af efterkommerne går nogle steder så godt, at man ikke kan se succesen for lutter rollemodeller. Undtagelserne er de kriminelle, og de som ikke får sig en uddannelse.

Danmark har sine udfordringer med sårbare befolkningsgrupper, men op mod ca. 85 pct. er af dansk oprindelse, selvom man ud fra debatten skulle tro, at det er de ikke-vestlige personer, der er hovedproblemet. Almindeligvis siger man, at sejren har mange fædre, mens nederlaget er forældreløst, men hvor bliver fædrene af? Med denne bog begynder diskussionen om, hvem der har æren for, at integrationen går godt i Danmark.

Hjarn von Zernichow Borberg, cand.polit., forfatter og ekstern lektor på Økonomisk Institut, Københavns Universitet samt partner i konsulent- og videnshuset Cphfacilitation.

Se alle titler inden for Sociologisk teori

Læs mere
Udgave 1, 2019 | 281 sider | ISBN 9788757442748

Pris

E-bog Papirbog
355,00 kr 395,00 kr
Medlemspris Medlemspris
284,00 kr 316,00 kr

Når medierne sætter dagsordenen

af Vibeke Borberg (ansv. red.), Hjarn von Zernichow Borberg (ansv. red.), Christian Suhr (ansv. red.), Niels Valdemar Vinding (ansv. red.)

Du kan læse et gratis uddrag i PDF af bogen her.

Hvad sker der, når medierne sætter dagsordenen? I denne antologi belyses mediernes dagsordensættende rolle med nedslag i dækningen af nogle af de senere års store mediehistorier, som har sat et tydeligt aftryk på samfundsudviklingen f.eks. i form af ny lovgivning, politiske skandaler og økonomiske omprioriteringer. Emnet behandles tværfagligt af forskere og fagpersoner med ekspertise indenfor det område, som de enkelte mediehistorier angår. Hvilke journalistiske metoder blev anvendt, hvilke problemer opstod og hvilke samfundsmæssige aftryk gav f.eks. tv-dokumentarserien Moskeerne bag sløret, De vaccinerede piger, eller sagerne om Gyllegate, Ventetidssagen og Hvidvask i Danske Banks estiske afdeling. Hvordan kan det journalistiske greb med brug af cases få vidtrækkende betydning, som det blev tilfældet med »Dovne Robert«?

Bogen debatterer mediernes rolle og betydning i et demokratisk samfund med vide rammer for en kritisk presse, og giver et forskningsbaseret bidrag til en faglig diskussion om mediernes forvaltning af deres muligheder for at sætte dagsordenen. Bogen er redigeret på en måde, der også gør den velegnet til brug i undervisning om medier og samfund på gymnasiale og videregående uddannelser.

Med bidrag fra blandt andre: VIBEKE BORBERG, advokat, HJARN v. ZERNICHOW BORBERG, ekstern lektor, Økonomisk Institut, Københavns Universitet, CHRISTIAN SUHR, lektor, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus  Universitet, NIELS VALDEMAR VINDING, Postdoc, Institut for tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet, KIRSTINE SINCLAIR, lektor, Syddansk Universitet og VINCENT HENDRICKS, professor, Institut for Kommunikation, Københavns Universitet.

Se flere titler inden for Sociologi

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 354 sider | ISBN 9788757449631

Pris

E-bog Papirbog
355,00 kr 395,00 kr
Medlemspris Medlemspris
284,00 kr 316,00 kr