Henrik Zahle


Udgivelser

Dansk Forfatningsret - Studieudgave

Denne bog er en studieudgave af Henrik Zahles "Dansk Forfatningsret" og består af en sammenfatning af udvalgte afsnit af de to første bind af det oprindelige 3-bindsværk, nemlig Institutioner og regulering og Regering, forvaltning og dom (bind 3, Menneskerettigheder, indgår ikke i studieudgaven).

Læs mere
Udgave 1, 2007 | 467 sider | ISBN 9788772411286

Pris

Papirbog
642,00 kr
Medlemspris
513,60 kr

Praktisk retsfilosofi

"Praktisk retsfilosofi" ser på retten som et levende, samfundsmæssigt fænomen. Udgangspunktet er praktisk, juridisk arbejde, som man selv deltager i som jurist eller udsættes for som ikke-jurist. Retten møder os som et konkret og levende forehavende. Retlig virksomhed er rettet mod retfærdighed, uden at det fornægtes at der ind imellem begås uretfærdighed. Retlig virksomhed er således engageret og har både individuelle og samfundsmæssige sider.

Bogen behandler:

- det retlige materiale, der indgår i en juridisk sagsbehandling

- de samfundsmæssige forhold som retten fungerer i, og som den formes af og udtrykker, samt

- den professionelle refleksion under sagens gang

Læs mere
Udgave 2, 2005 | 371 sider | ISBN 9788772411026

Pris

Papirbog
498,00 kr
Medlemspris
398,40 kr

Dansk Forfatningsret 3

Menneskerettigheder

Dette tredje bind i serien Dansk Forfatningsret handler om Menneskerettigheder, og emnet belyses fra en række forskellige vinkler.

Læs mere
Udgave 3, 2004 | 304 sider | ISBN 9788772410791

Pris

Papirbog
360,00 kr
Medlemspris
300,00 kr

Dansk Forfatningsret 2

Regering, forvaltning, dom

Denne bog udgør anden del af værket Dansk forfatningsret, og omfatter kapitlerne 35 - 55.

Læs mere
Udgave 3, 2001 | 336 sider | ISBN 9788772413877

Pris

Papirbog
368,00 kr
Medlemspris
294,40 kr
Udgave 1, 1994 | 132 sider | ISBN 9788757472004

Pris

Papirbog
260,00 kr
Medlemspris
208,00 kr

Ret som teknik, kunst og videnskab

- og andre essays (Alf Ross 100 år)

I sommeren 1999 ville Professor dr.jur. & phil. Alf Ross være fyldt 100 år. Det er således 30 år siden Alf Ross forlod sin gerning som universitetslærer ved Københavns Universitet.

Mange fremstående jurister er i stand til at præge den juridiske tankegang for en tid. Om Alf Ross vil man kunne sige, at han ved sin gerning, gennem sin videnskabelige tænkning og sin personlige inspiration og ved sit omfattende forfatterskab har gjort selve tiden anderledes.

Det er specielt denne påvirkning af sin samtid, redaktionen har ønsket at fastholde i denne bog. Redaktørerne kendte ham som elever, som kolleger på universitetet og som ven.

De emner, som Alf Ross beskæftigede sig med, var talrige. Redaktionen har derfor i første række koncentreret sig om at samle indlæg og kommentarer, der er blevet offentliggjort i dagblade og specialpublikationer, hvor de kun er vanskeligt tilgængelige for et nutidigt publikum. Der er dog også medtaget nogle tekster, der er trykt i tidsskrifter eller bøger, men som er indlæg af ældre dato, offentliggjort i perioden fra 1930 -1969. De er medtaget for at give et bare nogenlunde afrundet billede af Ross som juridisk tænker. Det bekræfter den blivende værdi af hans livsværk.

Denne antologi afsluttes med efterskriftet: "Forskeren og Mennesket, skrevet af den norske jurist og idéhistoriker Sverre Blandhol.

Læs mere
Udgave 1, 1999 | 420 sider | ISBN 9788757401721

Pris

Papirbog
540,00 kr
Medlemspris
432,00 kr