Henrik Waaben


Udgivelser

Færdselsloven

Med kommentarer

Færdselsloven med kommentarer indeholder en beskrivelse af alle bestemmelser i loven med en udførlig omtale af centrale lovforarbejder, retspraksis og administrative regler. Regler og retspraksis vedrørende straf, førerretsfrakendelse og konfiskation i anledning af spiritus- og narkokørsel og farlig kørsel er grundigt beskrevet. Bogen rummer også en gennemgang af bl.a. reglerne for kørekort, alkolåsordningen, tunge køretøjer, køre- og hviletid, parkeringsafgifter og erstatningsansvar for færdselsskader. Navnlig for advokater, anklagemyndighed, dommere og politi vil bogen være et nyttigt arbejdsredskab ved behandling af færdselssager.

Forfatterne har begge mange års erfaring med færdselslovgivningen fra administrationen og det praktiske retsliv.

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer primo april 2023.

Læs mere
Udgave 2, 2023 | 1568 sider | ISBN 9788757441772

Pris

Papirbog
2.950,00 kr
Medlemspris
2.360,00 kr