Henriette Moos


Henriette Moos har beskæftiget sig indgående med produktinnovation indenfor it siden 2001. Hun er cand.mag. i musikvidenskab og har været ekstern lektor og vejleder ved IT-Universitet siden 2002, men har haft hovederhverv som produkt- og afdelingschef i flere danske it-, web- og televirksomheder. Desuden virker hun som censor ved RUC, KU, AU, AAU, SDU, DTU UC Syd og VIA, er bestyrelsesmedlem i flere virksomheder og har siden 2010 drevet egen konsulentvirksomhed (Moos Innovation) indenfor digital kreativitet og indholdsudvikling. 

Udgivelser

IT-projektarbejde

Introduktion til teknisk rapportskrivning i grupper

IT-projektarbejde – introduktion til teknisk rapportskrivning i grupper samler alle vigtige emner om projektarbejde, gruppearbejde, konceptudvikling og test af prototyper, teknisk skriftlighed og rapportskrivning i én og samme grundbog om IT-projektarbejde. Målgruppen er således helt ned til førsteårsstuderende på en videregående IT-uddannelse, men bogen kan også anvendes på senere semestre og til delvise nedslag indenfor udvalgte emner.

Bogens emner er ikke nye hver for sig, men den måde emner og tilgange er udvalgt, sammenstillet og formidlet, repræsenterer en nyere tilgang til IT-udvikling, som både karakteriserer udviklingen indenfor IT-uddannelser i Danmark, men som også afspejler det arbejdsmarked som nyuddannede IT-udviklere kommer ud til. Nøgleordene for denne tilgang er værdiskabelse, bæredygtighed, brugerorientering, samarbejde, og en større bevidsthed om at begynde med fokus på det minimalt funktionsdygtige produkt (Minimal Viable Product/MVP).

Bogen er opbygget kronologisk i forhold til hvordan et projektarbejde på en uddannelse typisk kan forløbe, og der er to hoveddele i bogen med hvert sit fokus. Første del fokuserer på alle aspekter af det praktiske projektarbejde lige fra gruppedannelse til indsamling af data over ideudvikling til udvikling af en prototype og test. Anden del er centreret omkring rapportskrivning med fokus på teknisk skriftlighed, rapportstruktur og arbejdsgange. 

 

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 263 sider | ISBN 9788757453683

Pris

E-bog Papirbog
265,00 kr 295,00 kr
Medlemspris Medlemspris
212,00 kr 236,00 kr