Henning Koch


Udgivelser

Danmarks Riges Grundlov 2. udg.

Få danske love har et så historisk bestemt indhold som grundloven.

For at understrege og illustrere dette synspunkt har historikeren, Kristian Hvidt, og Henning Koch, der er professor i statsforfatningsret ved Københavns Universitet, udgivet denne bog med grundlovene fra 1849, 1866, 1915 og 1953.

De tre grundlove, der er blevet vedtaget siden 1849, er optrykt i deres fulde ordlyd og gengivet i parallel opsætning. De enkelte grundlove kan således læses både i paragraffernes rækkefølge og "på tværs". Den historisk interesserede læser kan læse teksterne fra venstre mod højre og følge deres udvikling i tid, mens den juridisk og politologisk interesserede kan læse dem baglæns og følge den enkelte paragrafs fortolkningsmæssige forudsætning.

Bogen gengiver endvidere det grundlovsforslag, der i 1939 blev vedtaget af rigsdagen, men som blev forkastet ved den efterfølgende folkeafstemning.

Læs mere
Udgave 2, 2000 | 116 sider | ISBN 9788772419121

Pris

Papirbog
148,00 kr
Medlemspris
118,40 kr

Europe. The New Legal Realism

Essays in Honour of Hjalte Rasmussen
af Henning Koch (red.), Joseph H.H. Weiler (red.), Ulrich Haltern (red.)

In honour of Hjalte Rasmussen 70 year birthday and long activity within EU law and since 2008 with Centre for European Costitutionalization at Faculty of Law, the festschrift was published in 2010.

Friends and collegues from across the globe honours him and his great work within the EU law through a long row of articles on the subject.

Læs mere
Udgave 1, 2010 | 860 sider | ISBN 9788757424829

Pris

Papirbog
850,00 kr
Medlemspris
680,00 kr