Henning Gottlieb


Udgivelser

John Kenneth Galbraith

John Kenneth Galbraith er en af de store amerikanske økonomer i det 20. århundrede. Han udarbejdede en analyse af det materielle overflodssamfund, som i stigende grad blev et dominerende træk ved amerikansk økonomi i anden halvdel af århundredet. Han beskrev i bøgerne Det rige samfund og Det nye industrisamfund de økonomiske kræfter, der i efterkrigstidens USA ville drive samfundsøkonomien mod et stadigt voksende forbrug. Styrken i Galbraith's forfatterskab ligger også i hans skarpe blik for den økonomiske væksts skyggesider. Han har i sine bøger givet en analyse af samspillet mellem markedskræfter, det industrielle produktionssystem, husholdningernes umættelige forbrug og de politiske processer. Herved placerer han sig centralt i rækken af institutionelt orienterede økonomer.

Galbraith's væsentligste værker om amerikansk økonomi ligger 30-40 år tilbage i tiden, alligevel har den fortsatte økonomiske vækst, Sovjetunionens sammenbrud og den stigende globalisering gjort de amerikanske træk til en del af den økonomiske hverdag i Europa og i store dele af Asien. Hans bøger og tanker har herved kun fået yderligere aktualitet.

Læs mere
Udgave 1, 2002 | 96 sider | ISBN 9788757408089

Pris

Papirbog
160,00 kr
Medlemspris
128,00 kr